yok yom

yok yom

Dediğim, istediğim yapılmazsa


yok yom ile benzer kelimeler

altta yok üstte yok

yoksul, fakir.

fol yok yumurta yok

bir konu ile ilgili ortada hiçbir belirti olmadığı hâlde varmış gibi bir kuşkuya düşüldüğünde kullanılan bir söz: “Kız kardeşi ile Mahir daha ortada ken gelin güveyi olmuşlar.” -H. R. Gürpınar.

od yok ocak yok

çok yoksul.

ortada fol yok yumurta yok

fol yok yumurta yok.

yok oğlu yok

Bulma olanağı yok, bulunacak gibi değil: Aramadık yir gomadım .

yok yok

1) “ne istersen var” anlamında kullanılan bir söz: Bu mağazada . 2) “hayır hayır!” anlamında kullanılan bir söz: Yok yok, gidelim!

dañı yok, (tañı yok, tañı yoh)

İhtiyacı yok, önem verdiği yok (?)

yom

a. hlk. İyi talih, iyi haber.


1. Boş inanç. 2. Uğur. 3. Fal.


Gelenek, örf.


Kuşku, sanı.


Türkü.


Nükte.


<...

"yok yom" karakter analizi

  • yok yom, 7 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, m harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'o', 'k', ' ', 'y', 'o', 'm', şeklindedir.
  • yok yom kelimesinin tersten yazılışı ' moy koy' diziliminde gösterilir.

(k,m,o,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yosnatmak

Yanıltmak, yanlış bilgi vermek: Ben okula gidiyordum, gezmeğe gidiyor diye yosnattılar.

yosmuk

Mercimek.


Yosun.

yolu azmak

bk. yol azmak.

yerine komak

Yerine getirmek, ifa etmek.

yamaç olmak

Karşı durmak, tartışmada, döğüşte, oyunda karşı yan olmak.


Oyun, düşünce, kavga vb. inde karşı ya

yok yom - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
o2
k1
y3
o2
m2
Toplam puan değeri13