TİL ile biten kelimeler

TİL ile biten veya sonunda TİL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

til sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. til TDK anlamını görüntüle

TİL ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

p mertebeli quantil

17 harfli

aluminyum trietil

14 harfli

spermatodaktil

13 harfli

perissodaktil, kiralık katil

12 harfli

eptil teptil

11 harfli

tetradaktil, katil katil, kanlı katil, hızlı fitil

10 harfli

üst kartil, tetrakotil, seri katil, monodaktil, dodekastil, atil katil, alt kartil, Akçakertil, adli tatil

9 harfli

largaktil, hipokotil, tridaktil, persentil, mezokotil, merkantil, koleoptil, emilgatil, aksositil

8 harfli

pigostil, palmitil, mustatil, mismitil, infertil, infantil, hipostil, epikotil, endostil, dilfitil, didaktil, diasetil, dekastil

7 harfli

ürostil, tekstil, kuartil, gonotil, bopstil

6 harfli

behtil, şirtil, şartil, pistil, pestil, pastil, naftil, kostil, kirtil, kestil, kertil, kastil, kartil, gostil, fiştil, fertil, diftil, daktil, çistil, bestil

5 harfli

tetil, tatil, şitil, şétil, sitil, sıtil, setil, rutil, rotil, patil, notil, motil, mitil, mıtil, metil, kıtil, katil, istil, iptil, hetil, hatil, ...

4 harfli

util, stil, etil

(i,l,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

A-limit İng.

Abel-Poisson yöntemiyle elde edilen genelleştirilmiş limit.

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Kelime Motoru