tamga

tamga

İm, damga.


tamga

Damga, nişan, alâmet.


tamga ile benzer kelimeler

al tamga

Tuğra, tuğra basılmış ferman.

tağlağı tamga

bk. dağlağu.


"tamga" karakter analizi

  • tamga, 5 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'a', 'm', 'g', 'a', şeklindedir.
  • tamga kelimesinin tersten yazılışı ' agmat' diziliminde gösterilir.

(a,g,m,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

negatif film
İng. negative film

Sinema Negatif-pozitif işleminde alıcıda kullanılan ve işlemelikte işlendiğinde

zaaf göstermek

zayıflığı, yeteneksizliği ortaya çıkmak.

toplumsal engel
İng. social barrier

Bir toplumsal sınıfı ya da katmanı oluşturan bireylerin daha elverişli durumdaki sınıf

tezgin olmak

1.bk. tezikmek-1. 2.bk. tezikmek-5.


Bulunduğu yerden ya da sürüden ayrılıp uzaklaşmak (insan ya d

salt gereksinme

bk. salt gereksinim

tamga - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
a1
m2
g5
a1
Toplam puan değeri10