SAR ile biten kelimeler

SAR ile biten veya sonunda SAR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. sar TDK anlamını görüntüle

SAR ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

geniş kapsamlı tasar

16 harfli

yerel düzentasar, tikel düzentasar, örümcekağı tasar

15 harfli

Şereflikoçhisar, Küçükkızılhisar

14 harfli

yükselti tasar, uygulayımtasar, Şebinkarahisar, Lucilia caesar, kapsamlı tasar, Hamamkarahisar, bölgesel tasar, bade-yi sersar, ana düzentasar, Afyonkarahisar

13 harfli

yerbölümtasar, Yenikarahisar, Küçüktuzhisar, keseli sansar, Eskikarahisar, Büyüktuzhisar

12 harfli

onaylı tasar, Güzelcehisar, görsel tasar, eşözek tasar, ayrıntıtasar

11 harfli

Yenicehisar, Yaprakhisar, Toprakhisar, Sultanhisar, Seferihisar, parmakbasar, Mahmuthisar, Karacahisar, Gömlekhisar, Gerdekhisar, esnek tasar, damalıtasar, Çavdarhisar, Balçıkhisar, alacasansar

10 harfli

Köprühisar, Yoğunhisar, Yeşilhisar, tabanbàsar, Sivrihisar, Serinhisar, Pınarhisar, Koyunhisar, Koyulhisar, konumtasar, Kızılhisar, Kepirhisar, Kemerhisar, Güzelhisar, geneltasar, düzentasar, dönerbasar, Doğanhisar, Demirhisar, Çukurhisar, çizimtasar, ...

9 harfli

Yücehisar, Yenihisar, Yazıhisar, yapıtasar, Ortahisar, Kocahisar, Kayahisar, Karahisar, kan basar, Kalehisar, İslihisar, İscehisar, Eskihisar, Emirhisar, Ekinhisar, Danahisar, Çifthisar, Atlıhisar, Akçahisar, Ahırhisar, Ağaçhisar

8 harfli

yöntasar, yolbasar, Yarhisar, yankasar, yanbasar, Tuzhisar, Tophisar, sermasar, ön tasar, Narhisar, muhtasar, Koçhisar, karamsar, kaçımsar, istifsar, Gölhisar, goşhesar, Diphisar, dilbasar, Çinhisar, Çayhisar, ...

7 harfli

Uçhisar, subasar, sanksar, nolusar, Karasar, inkisar, inhisar, ihtisar, hopısar, garesar, Alhisar, Akhisar

6 harfli

kapsâr, hafsar, yassar, yağsar, simsar, sımsar, sansar, samsar, ruhsar, Niksar, Maksar, kavsar, kansar, hopsar, Günsar

5 harfli

yasar, tasar, pisar, pısar, oysar, opsar, Oksar, mesar, masar, kasar, hisar, hesar, hasar, gosar, gasar, ensar, çasar, busar, basar, aysar, apsar, ...

4 harfli

asar

(a,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

405 satır İng. 405 lines

TV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim dan oluşur

5 S RNA

bk. ribozomal RNA

525 satır İng. 525 lines

TV. ABD'de Federal İletişim Kurulu'nca (FCC) konulan satır ölçünü. (Kuzey Amerika,

5.8 S RNA

bk. ribozomal RNA

625 satır İng. 625 Unes

TV. Uluslararası Radyo Danışma Kurulu'nca (CCIR) Avrupa ülkeleri için saptanan satır

Kelime Motoru