NER ile biten kelimeler

NER ile biten veya sonunda NER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ner sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ner TDK anlamını görüntüle

NER ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

self locking tuner, Heisenberg, Werner

15 harfli

string retainer, kardiyopulmoner, bizden yeğinner

14 harfli

şimşekli fener, detune/detuner

13 harfli

plöropulmoner, multimilyoner, locking tuner

12 harfli

yaprak döner, renopulmoner, kırmızıfener, karpuz fener, hayalî fener, büyülü fener

10 harfli

Yıldıraner, yanardöner, pansiyoner, katı döner, fine tuner

9 harfli

veteriner, trilyoner, sustainer, sitofaner, sinifener, paratoner, konteyner, aksiyoner

8 harfli

Yetkiner, Yalçıner, Taylaner, Tayguner, Taşkıner, Tangüner, Sökmener, Soydaner, seksener, Seçmener, Seçkiner, Saymaner, pulmoner, pasenner, partöner, ön fener, misyoner, milyoner, lejyoner, Keskiner, designer, ...

7 harfli

Erginer, Yetener, Yeğiner, Yamaner, Vataner, Üstüner, ündüner, Ülgener, Uyguner, Tüzüner, Thorner, Tekiner, Şahiner, Sevener, Serener, seminer, Sayıner, partner, Öztiner, Özgüner, Özgener, ...

6 harfli

bitner, üriner, Örüner, Ozaner, Okaner, Oğaner, Oganer, küyner, kütner, köğner, korner, Işıner, Esiner, Esener, Ekiner, Ekener, ciyner, Ataner, asiner, Alaner, Akıner, ...

5 harfli

Saner, Yöner, Yener, Tüner, tuner, toner, tiner, Taner, Şener, Şaner, Suner, Soner, siñer, Sener, püner, piner, öyner, önner, küner, kûner, köner, ...

4 harfli

Üner, öner, Oner, ener

(e,n,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

Kelime Motoru