NAK ile biten kelimeler

NAK ile biten veya sonunda NAK olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

NAK ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yağrın-karucul oynak

19 harfli

varlıksal öndayanak, kürek-pazıcıl oynak

17 harfli

radyoaktif kaynak, mantıksal tutanak

16 harfli

makaralı dayanak

15 harfli

rezervuar konak, paratenik konak

14 harfli

yıllık yazanak, yabani ıspanak, yabani ıspanak, yabancı kaynak, tepreşik oynak, taşıyıcı konak, nitratlı yunak

13 harfli

yayvan toynak, yaprak tırnak, yalancı oynak, üzersel oynak, tutucu tırnak, taknılı oynak, sektekibarnak, oluklu kasnak, mahrurlanınak

12 harfli

yüzlü olanak, yarım kasnak, yalaka oynak, üstsel oynak, Tüfekçikonak, temel kaynak, tahta kasnak, rezeli oynak, nokta kaynak

11 harfli

Büyükburnak, Yukarıkonak, Yukarıçanak, Yaygınkonak, Yalnızkonak, tıyırttanak, Tatlıkaynak, payırtdanak, paça kasnak, oynar kınak, mavi toynak

10 harfli

zangadanak, Yeşilkonak, yeni oynak, Yaylakonak, yarı konak, Toplukonak, tarpadanak, şıppıdanak, şappadanak, pattadanak, patpatanak, oluk oynak, Nallıkonak, Mutlukonak, mardımanak

9 harfli

Ortaçanak, Yücekonak, Yenikonak, Yazıkonak, Topkaynak, Taşkaynak, şapadanak, son konak, Sırakonak, Sarıkonak, Sarıçanak, Sapakonak, öz kaynak, Ortakonak

8 harfli

Yolkonak, yaymanak, yalyanak, uşgumnak, Ulukonak, tavşanak, Taşkonak, Taşçanak, şırtanak, şeytanak, sonkonak, sıypınak, sarkınak, sarkanak, Salkonak, portanak, paypanak, özkaynak

7 harfli

buvanak, zuvanak, zıyanak, zığanak, yuvanak, yırtnak, yığınak, yığanak, yazanak, yayınak, yaşanak, yağanak, vuranak, Üçkonak, uççanak, tutanak, tozanak, tokanak, tapınak, takınak, takanak, ...

6 harfli

tıynak, mınnak, zoynak, zornak, zoğnak, zıynak, zırnak, zaynak, zarnak, yuvnak, yunnak, yornak, yoğnak, yığnak, yatnak, yarnak, yağnak, uvanak, tuynak, tutnak, tusnak, ...

5 harfli

zınak, yunak, yonak, yinak, yınak, yanak, uğnak, Tünak, tonak, tañak, sünak, sunak, sonak, sınak, sanak, punak, panak, oynak, nonak, nanak, mınak, ...

4 harfli

onak

(a,k,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a - katmanı Osm. türabı nebatî

bk. üst toprak.

abalanmak

Abanmak, birinin üzerine çullanmak.

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abandırmak

(-i, -e) 1. Bir kimsenin bir yere abanmasını sağlamak. 2. Bir hayvanı yere çöktürmek.


Dev

abanık Osm. Samit

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmek

Kelime Motoru