abanık

abanık Osm. Samit

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.


abanık ile benzer kelimeler

abanık değşilimi

Fr. mutation consonantique ou permutation de consonnes

1. Hint-Avrupa dilindeki kapantılıların Cermencede uğradığı değişiklik, ki ötümlü abanıkların ötümsüz, ötümsüzlerin de üfürtülü olması şeklinde beliren toptan bir gelişmeden ibarettir. 2. Jean Deny Türk...

abanık gövdeli isim çekimi

Fr. déclinaison à thème consonantique

Sonu abanıkla biten isimlerin çekimi: Ev, ev-i, ev-e... gibi.

açınığımsı abanık

bk. Ötümlü abanık.

açınıklararası abanık

Fr. consonne intervocalique

İki açınık arasında bulunan abanık.

ağızardı abanık

Fr. consonne post-buccale

Gırtlak, yutak ve ırlak abanıklarının ortak adı ( Bu kelimelere bakınız ).

ağızdışı abanık

bk. Dudaksıl abanık.

ağıziçi abanık

Fr. consonne intra-buccale

Dişsel, yuvasal, ön, orta ve art damaksıl abanıkların ortak adı. Bu kelimelere bakınız.

artdamaksıl abanık

Fr. consonne postpalatale ou vélaire

Dilin art damağa abanmasıyla çıkan abanık.


"abanık" karakter analizi

  • abanık, 6 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'a', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
  • abanık kelimesinin tersten yazılışı ' kınaba' diziliminde gösterilir.

(a,b,k,n,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sarınabilmek

(-e) Sarınma imkânı veya olasılığı bulunmak.

kağnı arabası

a. Kağnı: “Şimdi önümüzde bir nın yılankavi çizgileri uzanıyor.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yukarıcihanbey

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

üfürtülü abanık
Fr. consonne spirante

Sürtümlü abanıkların bir adı.

Tüze Bakanlığı
İng. Ministry of justice, Department of justice "American"

Tüze bakanının yönetim ve sorumluluğu altında d

abanık - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
a1
n1
ı2
k1
Toplam puan değeri9