İçinde NAK geçen kelimeler

İçinde NAK geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde NAK geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sağrak ıdık-sanakçıl, yağrın-karucul oynak, transsiyalidaz nakil, toynak (tektırnaklı)

19 harfli

yazar kaynak dizimi, böbrek çanakçıkları, yunak musluk takımı, yer altı kaynakları, varlıksal öndayanak, uyguncul korunaklık

18 harfli

yeraltı kaynakları, yanak toplardamarı, uyarsal korunaklık, transtadiyal nakil, transovaryal nakil

17 harfli

tırnak yoğunlanım, oynaksal dilim ay, yoğruk kaynaklama, yaşamsal kaynakça, üretim kaynakları, üç sunaklı kilise

16 harfli

tırnak yoklaması, etle tırnak gibi, bukanak keseklem, yunak çalkanması, yığınak kitaplık, yardımcı konakçı, Vipera kaznakovi, tutanak uzunluğu, tutanak görünümü

15 harfli

üyeye dokunaklı, tük oynak yalım, tırnaksal boğun

14 harfli

vesaitinakliye, yunak bulaşımı, yunak bileşimi, yıllık yazanak, yığınak yapmak, yassı sanaklık, yarım oynaklık, yarık dırnaklı, yanak-dudaksal, yabani ıspanak, yabani ıspanak, yabancı kaynak, vertikal nakil, vakit nakittir, tırnaksı-kemik, tırnaksı kemik

13 harfli

nakış işlemek, anakara üzümü, Yukarıçanakçı, yığınak olmak, yer oynaklığı, yayvan toynak, yaprak tırnak, yanak onarımı, yanak bezleri, yalancı oynak, üzersel oynak, Türkmenakören, tutucu tırnak, tök tırnakçıl, tırnaklı pide

12 harfli

yanak yapımı, yanak yanağa, yanak vuruşu, yanak ünsüzü, oynaksal çir, nakış ipliği, konak çekmek, kan kaynaklı, çırnak atmak, zanaka etmek, yüzlü olanak, yunak yazımı, yunak sobası, yunak arıtma, yığınak kıyı, yarım kasnak, yanak siniri, yanak koneti, yanak kemiği, yanak allığı, yalaka oynak, ...

11 harfli

Büyükburnak, yunak yumak, Yukarıkonak, Yukarıçanak, Yaygınkonak, yanaklanmak, Yalnızkonak, tumanakaçan, toynaklılar, tıyırttanak, tırnaklılar, tırnaklatma, tırnaklanma, tırnaklamak, tırnakdamak

10 harfli

konak gibi, zartanaklı, zangadanak, yonaklamak, Yeşilkonak, yeni oynak, Yaylakonak, yarı konak, Toplukonak, Tokmanaklı, tırnaklama

9 harfli

Ortaçanak, banakıran, Yücekonak, Yunakdere, yunak evi, Yenikonak, Yazıkonak, yağanaklı, tutanakçı, Topkaynak, tırnaksal, tırnaklık, tırnaklar

8 harfli

çırnakaz, yunaklık, Yolkonak, yaymanak, yanaklık, yanakçıl, yalyanak, uşgumnak, Ulukonak, Turnaköy, tırnaksı, tırnakop, tırnaklı, tırnakip

7 harfli

buvanak, banakçı, anakart, zuvanak, zıyanak, zığanak, yuvanak, yunakçı, yırtnak, yığınak, yığanak, yazanak, yayınak, yaşanak, yanaklı, yağanak, vuranak, Üçkonak, uççanak, tutanak, Tunakan, ...

6 harfli

tıynak, mınnak, zoynak, zornak, zoğnak, zıynak, zırnak, zaynak, zarnak, zanaka, yuvnak, yunnak, yornak, yoğnak, yığnak, yatnak, yarnak, yağnak, uvanak, tuynak, tutnak, ...

5 harfli

zınak, yunak, yonak, yinak, yınak, yanak, uğnak, Tünak, tonak

(a,k,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a - katmanı Osm. türabı nebatî

bk. üst toprak.

abalanmak

Abanmak, birinin üzerine çullanmak.

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abandırmak

(-i, -e) 1. Bir kimsenin bir yere abanmasını sağlamak. 2. Bir hayvanı yere çöktürmek.


Dev

abanık Osm. Samit

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmek

Kelime Motoru