MER ile biten kelimeler

MER ile biten veya sonunda MER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mer sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. mer TDK anlamını görüntüle

MER ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

steroregüler polimer, levorotatuvar izomer

17 harfli

inorganik polimer, ayarlayıcı gramer

16 harfli

yöneltici gramer

15 harfli

branşiyal kemer, tasvirci gramer, tarihsel gramer, eşeksırtı kemer

14 harfli

yuvarlak kemer, yalancı mermer, şekersi mermer, pektoral kemer, koryonik kemer, Kasnakçımermer, betimli gramer

13 harfli

yuvarsı kemer, yalancı kemer, tarihî gramer, sallama kemer, önksüz katmer, katmer katmer

12 harfli

yüksek kemer, trans izomer, stereoizomer, hiyoit kemer, genel gramer, bölücü kemer, atnalı kemer

11 harfli

yarı katmer, tıraşmermer, steroizomer, kromoizomer, Kılavuzömer, Gavia immer, fotopolimer, enantiyomer, biyopolimer, alçak kemer

10 harfli

üçüz kemer, topoizomer, Tahtakemer, Mollakamer, kısa kemer, Karacaömer, ikiz kemer, Çiftekemer, cis izomer, beşikkemer

9 harfli

Seyitömer, sentromer, sarkommer, Sarıkemer, performer, montgomer, Mollaömer, kur kemer, kopolimer, heteromer, elastomer, dörtkemer

8 harfli

yel emer, uç kemer, tetramer, tautomer, Şeyhömer, şemşamer, şemsamer, serkomer, sarkomer, Sarıömer, Sağlamer, protomer, pentamer, os vomer, oligomer, multimer, mikromer, makromer, kromomer, Köseömer, körkemer, ...

7 harfli

vitamer, Tozemer, telomer, Telimer, Tecimer, Tarımer, svarmer, Serimer, polimer, podomer, Pirömer, paramer, Öktemer, oktamer, nöromer, muammer, monomer, miyomer, mezomer, metamer, kacemer, ...

6 harfli

trimer, reamer, primer, ölümer, mermer, ketmer, keşmer, katmer, kaşmer, kaçmer, izomer, höşmer, hoşmer, gramer, getmer, geşmer, gatmer, gaşmer, gahmer, Erimer, dimmer, ...

5 harfli

zemer, vomer, Tümer, Tamer, şamer, Sümer, Sumer, Somer, semer, nemer, mumer, memer, mamer, kemer, kamer, ilmer, gemer, gamer, esmer, dimer, demer, ...

4 harfli

imer, Ümer, Ömer, emer

(e,m,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
abalımemeliler İng. flying lemurs

(Dermoptera), (Yun. dermatos = deri, Yun. pteron = kanat) Omurgalı hayvanlardan memelil

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

Kelime Motoru