MER ile başlayan kelimeler

MER ile başlayan veya başında MER olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

MER ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Merops superciliosus, Merlangius merlangus, Merkezî işlem birimi

19 harfli

mersin balığıgiller, Mersin-balığıgiller, meroblastik bölünme, merkezli kuadrikler, merkezil dilatasyon, merkezî katologlama

18 harfli

merkezi yer kuramı, mersinbalığıgiller, meromorf fonksiyon, merokrin salgılama

17 harfli

merkezi momentler, meryemanaeldiveni, Mersenne sayıları, merkezli konikler, merkezler doğrusu, merkezleme çenesi, merkezkaç tulumba, merkezî kan hacmi

16 harfli

mersin balıkları, mercimekliyağmur, meryemanakandili, meryemana dikeni, meryemana asması, meryem pelesengi, Mersin-balıkları, merkezler eğrisi, merkezkaç kuvvet, merkezil izdüşüm, merkezil denklem, merkezîleştirmek, merkezî kitaplık

15 harfli

meryemanakuşağı, mersin morinası, mersin ibikleri, mersin balinası, Merops apiaster, mermi çekirdeği, mermerleştirmek, mermer semender, merkezleştirmek, merkezkaç üfleç, merkeziyetçilik, merkezi yönetim, merkezi hükümet, merkezîleştirme, merkezi yönetim

14 harfli

Meryem ana eli, Merrill sayısı, Merops viridis, meroanensefali, mermerleştirme, merkezsel yapı, merkezleştirme, Merkezkarakale, merkezî yıkama

13 harfli

mertek döşeme, mersiyehanlık, mersin balığı, mermer kireci, mermer dayağı, mermer balığı, Merkezyeniköy, merkezli eğri, merkezkaçlama, merkezîleşmek, merkezî siroz, merkezî idare

12 harfli

merhem olmak, merteyhlemek, Mersinlidere, mersingiller, Mersinbeleni, mersinbalığı, mersin ağacı, meroplankton, merokrin bez, Mermithoidea, mermerleşmek, mermer ocağı, merkezleyici, merkezleşmek, merkezlenmek, merkeziyetçi, merkezîleşme, merkezî ülke

11 harfli

merahlanmak, Meryemuşağı, merşinnemek, meropelajik, meromiyozin, Mermithidae, mermerleşme, mermercilik, mermer gibi, merkezleşme, merkezlenme, merkezlemek, merkezkaçlı

10 harfli

Mercimekli, Meryemdere, mertiyolat, Mertismail, mertebanlı, mersiyehan, Mersindere, meronnamak, mermerşahi, mermerimsi, merkezleme, merkeziyet

9 harfli

merzengûş, Meryemköy, mertlemek, mertelmek, mertebani, Mersinköy, merserize, mersenkli, meropodit, Meropidae, meropenem, mermerlik, mermerdek, merlengiç, merlengeç, Merkezköy, merkezkaç

8 harfli

merhemet, merzuvan, merzivan, Merzifon, merzifan, merülcen, Merttürk, Mertoğlu, Mertekli, Mersinli, Mersenne, merpukan, merozoit, merokrin, merokist, merogoni, mermitit, mermicek, mermersi, mermerli, mermerci, ...

7 harfli

Merzuka, Merziye, mertmen, mertlik, mertlek, Mertkol, Mertkan, Mertkal, merteyh, mertebe, merşufe, merşebe, mersiye, merseme, merozom

6 harfli

Merzuk, Meryem, mervan, Mertol, mertik, Merter, Mertel, mertek, merteh, merteg, mertçe, mersin, mersep, mersek, merrik, meront, mermer, mermen, merkür, merkûp, merkum, ...

5 harfli

merak, merze, Merve, meruz, merse, merri, merre, mermi, merme, merki

4 harfli

mert

(e,m,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
abalımemeliler İng. flying lemurs

(Dermoptera), (Yun. dermatos = deri, Yun. pteron = kanat) Omurgalı hayvanlardan memelil

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

Kelime Motoru