İçinde MER geçen kelimeler

İçinde MER geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde MER geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yığın polimerleşmesi, yan zincir izomerisi, Webb-Pomerene Yasası, Tetrameres americana, steroregüler polimer

19 harfli

mersin balığıgiller, Keys-Wilmer hücresi, gravitasyon merkezi, yaraya merhem olmak, üst çene diş kemeri, Uncinaria americana, tüylü merkep ketesi, şişkin su mercimeği

18 harfli

merkezi yer kuramı, Avrupa merkezlilik, zimmerlin (örneği), yer altı merdiveni, uzun odaklı mercek, su mercimeğigiller

17 harfli

merkezi momentler, yermerkezli enlem, yeni merkantilizm, yazıda katmerleme, yatay merkezleşme, yapısal izomerler, yabani mercanköşk, ya herrü ya merrü, toplummerkezcilik, tam bakım merkezi

16 harfli

mersin balıkları, mercimekliyağmur, dizileme grameri, zona glomeruloza, zona glomerulosa, zincir izomerisi, yürüyen merdiven, yöneltici gramer, yerleşme merkezi, yerleşim merkezi, yangın merdiveni, Ursus americanus, timerosal sodyum, temerrüde düşmek, T4 DNA polimeraz

15 harfli

branşiyal kemer, yuvarın merkezi, yönelteç kemeri, yakınsak mercek, üç-kemerli tatu, üç merkezli bağ, üç kemerli tatu, uzaktan merhaba, ticaret merkezi, temerrüde düşme, tasvirci gramer, tarihsel gramer, su mercimekleri

14 harfli

refleks kemeri, yüzey merkezli, yuvarlak kemer, yermerkezcilik, yatay merdiven, yalancı mermer, Trommer deneyi, troklea humeri, toplummerkezci, temerrüt faizi, temerrüt etmek, temerküz kampı, temerküz etmek, şekersi mermer, şahmerdancılık, sulkus vomeris

13 harfli

esmerleştirme, yuvarsı kemer, yetkili merci, yayın merkezi, yarı demersal, yapım merkezi, yalancı kemer, yaban mersini, tümsek mercek, Turdus merula, tesmere etmek, termal kamera, taş mercanlar, tarihî gramer, taq polimeraz, tak polimeraz, tag polimeraz, şehir merkezi

12 harfli

merhem olmak, kemer koyağı, kemer kovanı, yüksek kemer, Yukarıemerce, yorgun mermi, yivli mercek, yer merkezli, yabanimerdin, vomer kemiği, venüs kemeri, uyuz merhemi, trans izomer, topoizomeraz, timin dimeri, tepke kemeri, şiral merkez, sülfamerazin, su mercimeği

11 harfli

merahlanmak, esmerleşmek, artı mercek, yermerkezli, yermerkezci, yarı katmer, üzüm mermek, uçma kemeri, uç meristem, top mermisi, tıraşmermer, şahmerdancı, Sümerolojik, sumercimeği, su-mermeri,, steroizomer

10 harfli

Mercimekli, Yeniömerli, yaz merası, üçüz kemer, topoizomer, Tetrameres, Tahtakemer, Şeyhömerli, Sümeroloji, su mermeri, su merceği

9 harfli

namertlik, emeretsiz, yüznümere, tautomeri, takımerki, şahmerdan, Şabanmera, süskemeri, Sümerolog, Sumermeri, Suemerlik, su kemeri

8 harfli

merhemet, höşmerim, emergens, yel emer, Ulumeriç, uç kemer, Tümerkin, Tümerkan, Tümerdem, tetramer, temerrüt, temerrüd, temerküz, tautomer, şimermek, Şeyhömer, şemşamer, şemsamer, şahmeran, Sümerkan

7 harfli

zimerit, zehmeri, zeameri, zahmeri, yemerce, vomerin, vitamer, Tozemer, temerik, telomer, Telimer, Tecimer, Tarımer, svarmer, Sümerce

6 harfli

zemeri, Tümerk, trimer, Tamerk, şemere

5 harfli

merak, zemer, vomer, ümera, Tümer, Tamer, şamer, Sümer, Sumer

4 harfli

imer, Ümer

(e,m,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
abalımemeliler İng. flying lemurs

(Dermoptera), (Yun. dermatos = deri, Yun. pteron = kanat) Omurgalı hayvanlardan memelil

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıverme

a. Abanıvermek işi.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

Kelime Motoru