İçinde FAR geçen kelimeler

İçinde FAR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

far sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. far TDK anlamını görüntüle

İçinde FAR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

varfarinzehirlenmesi, tuberkulum faringeum, pars oralis faringis, meatus nazofaringeus, mal farklılaştırması, kanguru faresigiller, göz rengi farklılığı, geriye sonlu farklar, fonksiyonların farkı, farksızlık varsayımı, farklı fiyatlandırma, fark durağan seriler, Faiz Farkı İade Fonu, duktus nazofaringeus, deneysel farmakoloji

19 harfli

fare başlı iskorpit, sözde farkı alınmış, orosbi < Far. rûspî, martingale farkları, kronofarmakokinetik, kısmi fark denklemi, kısmi bölünmüş fark, ileri sonlu farklar, hücre farklılaşması, Gini ortalama farkı, farksızlık haritası, farklılık duyarlığı, farklı renkli tinea, fark giderici vergi, farekuyruğu testere, fare-başlı iskorpit, fare örnekseme hızı

18 harfli

Tyrophagus farinae, Stomoxys bouffardi, sözde farklılıklar, seks farklılaşması, Salmo trutta fario, resessus faringeus, nazofarinks kanalı, farsi tomurcukları, farksızlık paftası, fark durağan süreç, farengotonsillitis, eşey farklılaşması, cinsel farklılaşma, avurdu-keseli fare, avurdu keseli fare, Avrupa fare piresi, afarozman kesilmek, afarayıp küfüremek

17 harfli

tonsilla faringea, pleksus faringeus, larengofarengitis, kuvvetlerin farkı, immünofarmakoloji, herrendi farrandı, farta furta etmek, farsi borucukları, farmakodiyagnozis, farksızlık kuramı, farksızlık eğrisi, farklılaşma kaybı, fark alma süzgeci, farengolarengitis, farengeal disfaji, faiz farkı iadesi, bukkofarenks zarı, böbrek infarktüsü

16 harfli

ücret farklılığı, sıçrarfaregiller, radyofarmakoloji, psikofarmakoloji, potansiyel farkı, kronofarmakoloji, geri farklılaşma, forniks faringis, Farmington planı, farmasötik örnek, farmasötik kimya, farklı kaydetmek, fark yedeklemesi, fark denklemleri, fark alma işleci, faringobranşiyal, faringobrankiyal, faringiyal çubuk, farengoparalizis, fare çözünürlüğü, bölünmüş farklar, ...

15 harfli

yapay farklılık, veriyolu faresi, septum faringis, retrofarengiyal, retrofarengitis, radyofarmasotik, parlaklık farkı, nörofarmakoloji, kranyofaringiom, Hemiramphus far, glossofaringeus, geri kalan fark, galenik farmasi, fart furt etmek, farklılık rantı, farklılaştırmak, fark yöntemleri, fark tahmincisi, farinks dişleri, farengostenosis, fare-kuşugiller, ...

14 harfli

fark ödemeleri, yoğunluk farkı, tüketici farkı, toplumsal fark, su fare kulağı, sıcaklık farkı, rinofaringiyal, rinofaringitis, regio faringea, palatofaringal, nazofarengiyal, nazofarengitis, larengofarenks, küçük kör fare, kör-faregiller, kör faregiller, kavum faringis, kanguru faresi, istiğfar etmek, firavun faresi, Farrell ölçüsü, ...

13 harfli

fark orantısı, vena faringea, velofaringeal, sonlu farklar, simetrik fark, rami faringei, rafe faringis, orofarengiyal, Küçükanafarta, kamyon faresi, kabarit farkı, infarktektomi, harcama farkı, Fravun faresi, fındık faresi, fartuk furtuk, farmakoterapi, farmakodinami, farksızlaşmak, fark gözetmek, fark denklemi, ...

12 harfli

faruş gurami, vadeli farkı, tarla faresi, simbilefaron, perifarinjal, orman faresi, lağım faresi, karesel fark, farz olunmak, fars tahtası, farmakolojik, farmakognozi, farksızlaşma, farklılaşmak, fark olunmak, fark durağan, fariğ düşmek, farfaracılık, farengostomi, farengospazm, farengoskopi, ...

11 harfli

fiyat farkı, fare bakısı, zaman farkı, sitofarinks, sitofarenks, sefaretname, sefarethane, rinofarinks, otel faresi, nazofarinks, nazofarenks, mutlak fark, ktenoforfar, infarksiyon, hipofarenks, fartfürteci, farta furta, farmasonluk, farmakoloji, farklılaşma, farkındalık, ...

10 harfli

saat farkı, blefaritis, Yenifarşak, sivri fare, sayı farkı, psödofarsi, ortak fark, Orofarinks, orofarenks, koşar fare, kar faresi, fil faresi, farzımuhal, farz olmak, farz etmek, fartfurtçu, farş olmak, farş etmek, farnokinon, farmasötik, farmakolog, ...

9 harfli

orta fark, kur farkı, infarktüs, ince fark, gün farkı, Gaffarlar, faz farkı, farzetmek, fart kirt, fart furt, farmakope, farlatmak, farksızca, farklılık, fark alma, farfatara, farfaracı, fare kuşu, ev faresi, enfarktüs, cüce fare, ...

8 harfli

blefarit, zülfaris, varfarin, uzun far, ufarakça, sis farı, ofartmak, kör fare, kısa far, istiğfar, incefara, Gaffarlı, farzıysa, farradak, farmason, farlatma, farlamak, farlamag, farklıca, farıtmak, farısıca, ...

7 harfli

tilfara, tefarik, tafarik, sefaret, kodafar, kefaret, infarkt, Gafarlı, farmane, farmana, farksız, farinks, farimek, farımak, farımah, farımag, farfarı, farfara, farenks, farbalı, farbala, ...

6 harfli

zulfar, ufârek, ufarak, ufarah, tufara, talfar, şalfar, safari, losfar, küffar, kulfar, kuffar, ilifar, gaffar, fartal, farşak, Farsça, farsak, farsah, farmaş, farmaç, ...

5 harfli

Faruk, zafar, ulfar, tufar, tofar, safar, lifar, kafar, ilfar, gofar, farti, farta, farşi, farşa, farsi, farma, fariş, Faris, faril, Farik, fariğ, ...

4 harfli

farz, farş, fars, fark, fare, farç, fara, afar

(a,f,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

Abdülferit Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Tek, eşsiz olan Tanrı'nın kulu.

Abdülgaffar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Kullarının günahlarını bağışlayan Tanrı'nın kulu.

Abdülgaffur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek bk. Abdülgafur

Abdülgafur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Suç bağışlayan, merhamet eden Tanrı'nın kulu.

Abdürrauf Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Çok merhamet eden, esirgeyen Tanrı'nın kulu.

abiyotik faktör İng. abiotic factor

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etki

abiyotrofi İng. abiotrophy

Doğuştan yapısal zayıflığa bağlı olarak herhangi bir organın normal işlevini zamansız kayb

ablefari İng. ablepharia, ablepharon, ablephary

Göz kapağının doğuştan kısmen veya tamamen olmaması, ablefaron.

ablefaron İng. ablepharon

Ablefari.

Kelime Motoru