İçinde BY geçen kelimeler

İçinde BY geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BY geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

stand-by düzenlemesi, Enderby adası sığırı, Chebyshev fonksiyonu, Bucorvus abyssinicus

19 harfli

Bombycilla garrulus, Babyrussa babyrussa, Babirussa babyrussa

18 harfli

stand-by kredileri, stand-by anlaşması, Presbytis entellus, by pass amino asit, Atherina presbyter, Ambystoma tigrinum

17 harfli

Kirby-Bauer testi, Chebyshev teoremi, Chebyshev sistemi, Chebychev teoremi

16 harfli

sıbyan bölükleri, Presbytis aurata, Kirby-Bauer test, Debye fonksiyonu

15 harfli

Rana catesbyana, Nosema bombycis, nervus tibyalis, Labyrinthodonta, by pass protein

14 harfli

reçine sübyesi, “byrd” yoldamı

13 harfli

sübyan koğuşu, gabya yelkeni, Colby peyniri, Bombycillidae

12 harfli

tebyiz etmek, yıldız tabya, tabya yamağı, korpus tibya, Ambystomidae

11 harfli

sübyancılık, tibyotarsus, ebyat okuma, Bombyx mori, amfibyumlar

9 harfli

Namibyalı, Besarabya

8 harfli

şebyaman, sübyancı, sönobyum, niyobyum, stand-by, debye, D, by kanül

7 harfli

Libyalı, gabyacı, eşbabye, amfibya

6 harfli

tebyiz, sübyan, obyoma, obyama, labyum, Hubyar, gabyar

5 harfli

sübye, tibya, tabye, tabya, subye, lübye, lobya, libye, kabye, gabye, gabya, ebyat

4 harfli

SBYB, obya

(b,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

abanır yayılışı Fr. Dilation eonsonantique

Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmes

abanırlar uyumu Fr. Harmonie consonantique

Bir kelimede ayrı yerlerde bulunup sesçe birbirine yakın olan abanıklardan biri

abartıyı basmak

Karşısındakini korkutmak için bağırmak.

abay Fr. Attention

Şaşma ve korku ünlemi.


Abay Köke
Abayhan Köken:

Cinsiyet: Erkek Abay+han.

abaytaran

Kekik gibi güzel kokulu bir ot.

Kelime Motoru