BY ile başlayan kelimeler

BY ile başlayan veya başında BY olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BY ile başlayan kelimeler harf dağılımı

18 harfli

by pass amino asit

15 harfli

by pass protein

8 harfli

by kanül

(b,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abakteriyel İng. abactrial

Bakteri bulunmayan.

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

abanır yayılışı Fr. Dilation eonsonantique

Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmes

abanırlar uyumu Fr. Harmonie consonantique

Bir kelimede ayrı yerlerde bulunup sesçe birbirine yakın olan abanıklardan biri

abartıyı basmak

Karşısındakini korkutmak için bağırmak.

abay Fr. Attention

Şaşma ve korku ünlemi.


Abay Köke
Abayhan Köken:

Cinsiyet: Erkek Abay+han.

abaytaran

Kekik gibi güzel kokulu bir ot.

Kelime Motoru