İçinde BU geçen kelimeler

İçinde BU geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BU geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

nispet kabul etmemek, imiş`li buyurum kipi, bulaştırıcı parçacık, zan altında bulunmak

19 harfli

lobuli epididimidis, konfokal mikroskobu, çifte çubuğa gitmek, combur combur etmek, ayırıcı buzsullaşım, zumburduk zumburduk, zeytin kabuklu biti, zeytin kabuk böceği, yüzey buzul taşları, yürürlükte bulunmak

18 harfli

grafik menü çubuğu, yükümlülük bulgusu

17 harfli

zihin bulanıklığı, erik kabuk böceği, combultuya düşmek, Barbus conchonius, angulus mandibula, yüzücü kaburgalar, yüzlek asetabulum, yüksek bulunurluk

16 harfli

ekonomik bunalım, buyuruk buyurmak, Buphaga africana, bulutsu varsayım, bulaştırıcı soru, bukanak keseklem, zehapta bulunmak, yüzükçül-bukacıl, yüzey buzul taşı, yüreksel buketçe, yüreği burkulmak, yüksekkabuklular

15 harfli

üretim bunalımı, kafası bulanmak, dalbudah salmah, zifiri bulanmak, zarsılı buğakça, zarf-fiil grubu, zarf fiil grubu, zamanını bulmak, yüzey bulaşkanı, yüz buruşturmak, yürekyüz üslubu, yürek bulanması

14 harfli

teklif mektubu, soluk burgucan, rima vestibuli, kafası bulutlu, izometri grubu, Büyükburhaniye, bulutsu kümesi, Barbus cumingi, zomburu tutmak, yüzey bulaşımı, yüz buruşturma

13 harfli

Yer`in kabuğu, kredi mektubu, halat tamburu, buzla çatlama, burun şerbeti, burun sürtmek, buğday samanı, zombur zombur, zarsılı buğak, yüz burtarmak, yürek buyruğu, yürek burkmak, yüreği burmak, yükleme grubu

12 harfli

gökada kutbu, bunayıvermek, buğday rengi, akorn buzağı, zumbuk atmak, zımbuk atmak, zeval bulmak, zebun kalmak, yürek burusu, yürek burmak

11 harfli

Toplaççubuk, saplı burgu, halk buluşu, çifte çubuk, Büyükburnak, burkaçlamak, bunayıverme, bulgulanmak, budağlanmah, zumbuklamak, zomburdamak, zombuldamak, zırzıbuldak, Zeytinburnu, zerinbuğday, zebunlaşmak, zebunküşlük, zebun olmak, zebun etmek, zambuldamak

10 harfli

Kösebucağı, yaprak buz, mejburiyet, kanburuyan, burkalamak, bulgulanma, buğunukluk, abuk sabuk, abuk sabık, Zülfibulak, zobunduruk, zobulaşmak, zebunlaşma, yüz sabunu, yüz bulmak

9 harfli

nalburluk, Keçiburcu, karabukal, Karabuğra, kanburluk, buruculuk, buğuölçer, bufotalin, Bufonidae, bir tabur, zoybutmak, zomburzop, zoburannı, zırzımbuk, zerzambul, zamburdak, zabunlama, yüzer buz

8 harfli

zurzubuk, Tatburcu, kaburcuk, kaburcak, buluçluk, bulgamak, bulgalak, bulandaç, bulancak, zumburuk, zeknabut, zebunluk, zebunküş, zahnubut, zahnabut

7 harfli

buvanak, buvalık, tubulus, tubuloz, toburak, mejburi, buyuruk, burutum, abebuba, ababura, zopzobu, zıbuklu, yürubuk

6 harfli

buludu, bulgal, buhmak, buhmah, babuin, ababul, zumbul, zumbuk, zombur, zobudu, zambur, zambul, zambuk

5 harfli

Zebur, tobuk, kabuk, buzla, burûz, buruç, bupbu, budaç, buaça, babuk, zubuş, zubun, zubuk, zobut, zıbun, zıbuk, zebun, zabun, zabuk

4 harfli

bure, zobu, zebu

(b,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

77’ler Grubu

bk. Grup 77

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
AB pasaportu İng. EU passport Fr. passeport européen
abajur Fr. abat-jour

a. 1. Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek iç

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abajurlu

sf. Abajuru olan: “Üstünde lacivert , parlak bir madenden lamba.” -P. Safa.

Kelime Motoru