İçinde BS geçen kelimeler

İçinde BS geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BS geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

substansiya kompakta, pilorik obstruksiyon, obstipasyo intestini, “lobstein” sayrılığı, “jacobsthal” yoldamı

19 harfli

üriner obstruksiyon, Rhodospiza obsoleta, portal obstrüksiyon, obstruksiyo özofagi, Hemignetus obscurus, Gibbs rastsal alanı, fossa subskapularis, başlangıçtaki absis, Alytes obstetricans

18 harfli

yakınsaklık absisi, vena subskapularis, substansiya lentis, substansiya grizea, Strongylus gibsoni, pleksus subserozus, Onchocerca gibsoni, obstruktif ikterus, “lobstein” döl eşi, atomik absorpsiyon, absorpsiyon cihazı, absorbe edilebilen

17 harfli

substrat özelliği, substansiya nigra, subskapuler sinüs, kromofil sübstans, Gibbs örneklemesi, Gibbs algoritması, Fringilla coelebs, fetal rezorbsiyon, absolut fekundite

16 harfli

substideal cisim, substansiya alba, sehebsiz iktisâb, obstipasyo omazi, obstetrik forsep, Gibbs fonksiyonu, ad absurdo yorum, absolüt asamiyet

15 harfli

“klebs” çöpcanı, Jacobson organı, Babesia gibsoni, abstraksiyonizm, abstraksiyonist, absorbtif hücre, absorbsiyometri

14 harfli

malabsorbsiyon, delmeç sibsiği, absürt tiyatro, Absidiatürleri

13 harfli

Krebs döngüsü, BSI ölçünleri, BSI duyarlığı, absorbe olmak, absorbe etmek, absolüt alkol

12 harfli

substitüsyon, obstrüksiyon, obstruksiyon, obskürantizm, observatuvar, Gibbs sabiti, BSP sınaması, bsii sinirge, abstre sanat, abstraksiyon, absorptivite, absorbe etme

11 harfli

tebseylemek, sübstitüent, substansiya, obstipasyon, Krebs devri, kombs testi, Klebsiyella, abstre sayı, absorpsiyon, absorbsiyon, absonlaınak

10 harfli

subspesyes, subspecies, obsolesans, abstraktum, absolutizm

9 harfli

tebsolmak, tebsirmek, tebsetmek, tebsermek, sibsiboru, reabsorbe, obstetrik, obsidiyen, absterjan, absorbtif, absorbent, absorbans

8 harfli

tebsimek, substrat, substans, obsesyon, göbsemek, absorban

7 harfli

sübsübü, obsesif, edebsüz, dibsiri, absorbe, absolüt

6 harfli

kebsel, kabsak, dibsiz, dabsak, babsat, amibsi, absürt, abstre, absolü, absent

5 harfli

tebsi, sibsi, gabse, ebsem, BSTDB, absut, abson

4 harfli

obsa, KÇBS, jabs, habs, GABS, DİBS, BSEC, absû

3 harfli

YBS, BSE, ABS

(b,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
Kelime Motoru