BS ile biten kelimeler

BS ile biten veya sonunda BS olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BS ile biten kelimeler harf dağılımı

17 harfli

Fringilla coelebs

4 harfli

KÇBS, jabs, habs, GABS, DİBS

3 harfli

YBS, ABS

(b,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
Kelime Motoru