İçinde BN geçen kelimeler

İçinde BN geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BN geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

subnormal temperatür

18 harfli

Ebner yarım ayları

16 harfli

Leibnitz teoremi, bizmut subnitrat

15 harfli

Leibniz formülü

14 harfli

Pribnow kutusu, Leibniz serisi

13 harfli

Lübnan sediri, Leibniz testi, labne peyniri, ibnelik etmek, Ebner bezleri, Cebeli Lübnan

11 harfli

abnormaliti, abnormalite

8 harfli

Lübnanlı, dubniyum, abnormal

7 harfli

Leibniz, ibnelik, habname, esbname, çelebne, abnöral

6 harfli

tebnus, Şebnur, şebnem, hübnem

5 harfli

mebni, ebném

4 harfli

ibne

(b,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

abalanmak

Abanmak, birinin üzerine çullanmak.

abalon Lat. Haliotis

Denizkulağı.

abalone Osm. denizkulağı

Bir tür deniz yumuşakçasının içi sedefli yassı kabuğundan elde edilen ve önemli notaların

Kelime Motoru