İçinde AP geçen kelimeler

İçinde AP geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AP geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

çizgisinden sapmamak, Aphyosemion cognatum, yürek kaplamı ölçümü, yüksek yapım bölgesi

19 harfli

yapılış örneksemesi, yüzde ölçünlü sapma

18 harfli

bin bir yaprak otu, yarı kapalı işyeri, hapislerin ikilemi, elektrikli kaplama, çizgisel hesaplama, apozisyonal büyüme, aksoaksonik sinaps, yüreğine saplanmak

17 harfli

yolu başa aparmak, lacivert pasaport, büyük boy (kitap), zincirli kitaplık, zincirli kitaplar, yüzey özekli yapı, yüreğini kaplamak

16 harfli

koğuculuk yapmak, lap lap konuşmak, kapalı fonksiyon, İtenek saplaması, dizkapağı kemiği, bakla yaprakbiti, zehapta bulunmak, yüzme kapasitesi, yüze peçe yapmak, yüzastar kaplama, Yüreyin yarıçapı

15 harfli

vezikülopapülar, şapşak sallamak, karsamba yapmak, dallantılı yapı, çapraz uzunayak, cıvızlık yapmak, askerî kapasite, zehni saplanmak, Zapus hudsonius, zappidü zuppudu, yüzde hesapları, yüklem kapanışı

14 harfli

sincap maymunu, saptırma açısı, röntgenoterapi, oturuşta kapan, n-kapalı yuvar, lap lap hamuru, krom kaplı saç, iktisadi hesap, fıstıklı çorap, zeherek lapası, zaptiye memuru, zaafa kapılmak, yürüyüş yapmak, yükleme kapağı

13 harfli

Theraphosidae, tersiyer yapı, kitap bilgisi, kitap arabası, kapsayabilmek, kapalı fatura, zincir kapağı, zikzak yapmak, zıvgar yapmak, zeytinyaprağı, yüzey kaplamı, yürüyen hesap, yüklük kapağı

12 harfli

yanak yapımı, şapşak atmak, sokur saptam, sahne yapıtı, kapsayabilme, kapitülasyon, kapak çatağı, güven kapağı, çapraz vuruş, çapıtlı çalı, bitap düşmek, ayrım yapmak, arıza yapmak, zooterapötik, zapt olunmak, yüksek yapım

11 harfli

yapuşturmak, yapıt hakkı, yapısal gen, tille çorap, saplı delgi, saplı burgu, konik şapka, kapsar cins, kaplı kablo, kapılganlık, kapan naibi, kapa sayısı, Kap muzculu, gence papah, Dolaplıdere, diyapozitif, çığrık kapı, Aşağıazaplı, zorla yapım, zırtapozluk, zırnaplamak, ...

10 harfli

yaprak çay, yaprak buz, yapabilmek, ucu kapalı, tığ kapağı, tapaklamak, krom kaplı, kapsularis, iç yarıçap, biyoterapi, zum yapmak, zırtapozca, zapt etmek, zapırdamak, zam yapmak, yüzünkapak, yüz yapmak

9 harfli

pâpılamak, özetkitap, kapsayıcı, kapsatmak, kaplıbağa, kapitulum, kaparozcu, kapa kapa, kap kacak, bootstrap, at çapmak, apul apul, zigapofiz, zapturapt, zaptetmek, Zapodidae, zaplanmak, zapdetmek

8 harfli

yapyakın, yapcacık, saptırma, kapılgan, hapislik, arap işi, apukurya, zırtapoz, zırtapaz, zapramak, zapırdak, Yücekapı

7 harfli

yapılma, yapacah, sapatma, kaparoz, kapacan, hesaplı, dolaplı, çapıtlı, apappak, zurnapa, zıraplı, zapusuz, zapusga, zaptiye, zapdiye, zapbiyh, yük yap

6 harfli

zelhap, yapboz, tapkın, tapkaç, sincap, sapban, kapsül, kapsâr, kapana, hersap, anapnö, zappik, zapıra, zapçuk

5 harfli

yapıt, papıl, zehap, zapur, zaplı, zapit, zapan

4 harfli

kapı, appa, apar, zapt

(a,p) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A. P. I. İng.

141,5 60°F yoğunluğu = 131,5 formülüne göre Amerikan Petrol Kurumu'nun ham petrolün 1 açıkhava basın

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A tipi antrepo İng. type A warehouse

Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depolandığı genel antrepo türü.<

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru