İçinde AO geçen kelimeler

İçinde AO geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AO geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Yaounde konvansiyonu, sinus infraorbitalis, regio infraorbitalis, nükleus supraoptikus, margo supraorbitalis, Cramer Rao sınırları

19 harfli

vena supraorbitalis, vena infraorbitalis, kız sanat ortaokulu, Box Tiao tahmincisi

18 harfli

Yaounde sözleşmesi, supraorbital kanal, supraoptik nükleus

17 harfli

ticaret ortaokulu, Papanicolaoutesti, ikizlerevi (aOri), araoku, [arağacı], Aotus trivirgatus

16 harfli

Tetrao urogallus, paraovaryan kist, Papillio machaon, Hsiao tahmincisi, hiyatus aortikus, Eldelekliortaoba, çift arkus aorta, Box-Tiao yöntemi

15 harfli

Theobroma cacao, sıracaotugiller, kuvvetli aorist, kas steaotozisi, karmaşık aorist, Karacaosmanoğlu, derleşik aorıst, bitirme aoristi, başlama aoristi

14 harfli

Tetraodontidae, Sıdıklıortaoba, ortaoyunu kolu, iyotpentaoksit, birinci aorist

13 harfli

uzsöz aoristi, Raoult yasası, Mollaosmanlar, kurbağaotları, kız ortaokulu, ikinci aorist, Gaolao sığırı, elaoforiyazis

12 harfli

supraorbital, ostium aorta, Mağaraobruğu, Karaosmaniye, Karaoğlanlar, Karakocaoğlu, Kao sınaması, kakao güvesi, infraorbital, Hsiao modeli, dorsal aorta, dekstroaorta, bulbus aorta, baobap ağacı, Ayaklıcaoluk

11 harfli

yumurtaoluş, valva aorta, Uzuncaorman, Tinamus tao, Tetraonidae, tahtaoturak, sinus aorta, paraovaryan, kök aoristi, Kocaoğlanlı, kaymaoluşum, Karaosmanlı, Karaoğlanlı, karacaoğlan, karacaoccam, kaolinleşme, kakaolu kek, kakaogiller, kakao ağacı, kabaorüzğar, garacaoğlan, ...

10 harfli

sırt aortu, Sarıcaoğlu, Paşaormanı, NaOH testi, Mollaosman, Kurucaoluk, kocaoğmağı, Kızılcaova, Karaoyumca, Karacaoğlu, kakaoağacı, kakao yağı, hsıao-sneg, Dâvaolunan, aortografi

9 harfli

Sulucaova, Sarıcaova, ortaoyunu, Mollaoğlu, Mirzaoğlu, loğusaotu, Kurucaova, kocaoğlan, Kızılcaot, Kırcaoğlu, karulaotu, Karaotlak, Karaorman, karaoğlan, Karaoğlak, karacaotu, Karacaoba, infraoral, Hamzaoğlu, Halkaoğlu, gocaoğlan, ...

8 harfli

yaylaotu, Ustaoğlu, ulamaotu, tosbaotu, Taoculuk, Tao dini, Şamaoğlu, sıtmaotu, pokçaotu, ortaokul, nuzlaotu, Maoculuk, lao-şeng, kocaorak, Kocaoluk, Kocaoğlu, Kayaoğlu, karaoluş, Karaoluk, Karaoğuz, Karaoğlu, ...

7 harfli

yaraotu, Todd-AO, Ortaova, Ortaoba, nuaossa, Kocaova, Kocaoba, Karaova, Karaoba, kakaolu, İsaoğlu, havaotu

6 harfli

ulaotu, Taoizm, laolin, karaot, karaoğ, kaotik, kaolin, çaomak, baobap

5 harfli

Taocu, Maocu, kalao, kakao, haoha, çahao, BCEAO, Ataol

4 harfli

PAAO, taoğ, OAOP, kaos, kaon

3 harfli

yao, tao, MAO, hao, FAO

(a,o) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
Kelime Motoru