AO ile başlayan kelimeler

AO ile başlayan veya başında AO olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ao sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ao TDK anlamını görüntüle

AO ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

aorta-iliyak tromboz

18 harfli

aorta koarktasyonu

17 harfli

Aotus trivirgatus, aorta abdominalis

16 harfli

aortik anevrizma, aorta dessendens, aorta descendens

15 harfli

aorta descendes, aorta assendens

14 harfli

aorta torasika, aort kapakları

13 harfli

aortik stenoz, aorta yırtığı, aorta rupturu

12 harfli

aorta yarığı, aorta kemeri

10 harfli

aortografi

9 harfli

aort yayı, AO modeli

8 harfli

aortitis, aortikus

6 harfli

aorist, aordan, aondan

5 harfli

aorta, aorda

4 harfli

aort

(a,o) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

a posteriori İng. Alm. Fr.
a priori İng. Alm. Fr.
Kelime Motoru