İçinde AH geçen kelimeler

İçinde AH geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AH geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

idareimaslahat etmek

19 harfli

zeri zahtı kesilmek

18 harfli

Fahrenhayt kertesi, ademi tahsis usulü, zevahiri kurtarmak

17 harfli

Fahrenhayt ölçeği

16 harfli

yağlı balı olmah, tangalhaş durmah, tahsisatımesture, kahverengi vatoz, zahmetine değmek

15 harfli

dalbudah salmah, zahma sıyırtmak

14 harfli

tortop oturmah, tebahhur etmek, taharri memuru, salığını almah, ev sahibi ülke, danıf danışmah, zülüflü külahı, zorunlu tahkim, zahmete sokmak, zahmet olmazsa, zâhirî muâmele

13 harfli

ummaya varmah, taşkın ıslahı, taharri etmek, sahne yaygısı, mukahat olmak, mahcup kalmak, zorunlu sahne, zahmet vermek, zahmet çekmek

12 harfli

sahne yapıtı, mahcup etmek, Karaahmetler, ayağa bahmak, allah devesi, aktif tahvil, zahra bazarı, zahmet etmek, zahiryıldızı

11 harfli

yalpahçılıh, Wohlfahrtia, pahlı sütun, merahlanmak, Karaahmetli, kahpe felek, iflah etmek, gence papah, budağlanmah, bir tahtada, bahaklaşmak, zonguldamah, zokgullamah, Ziynetullah, zılğıtdamah, zayıf nahif, zata mahsus, zartalahlıh, zahmetsizce, zahir vakti, zahimlenmek

10 harfli

mütebahhir, Küçükbahçe, cızıldamah, bahçeli ev, zohurdamah, ziyaretgâh

9 harfli

ahındıruk, ahındırık, yalpahlıh, Kulmahmut, gümrahlık, gah - gak, ev sahibi, bismillah, bahçeliev, alasabbah, abahandan, zorsınmah, Zikrullah, Zeynullah, zat zahre, zat zahra, zarranmah, zahmetsiz

8 harfli

bahtenis, vurulmah, tahsisli, tahallet, Sunullah, sırıtmah, rahassız, gılınmah, gayıhmah, ebicahal, çaldumah, cahalluh, cahallıh, bahtenes, zorunmah, zorramah, zırcahil, zıbarmah, zebellah, zebahdan, zavrahli, ...

7 harfli

yapacah, vicahen, sevahel, lahavle, kadahlı, gonuşah, bâlamah, ahlakçı, ahlakça, zirahat, zırtlah, zevahir, zerzaht, zayahıl, zahtanı, zahriye, zahmeti, zahmeri, zahmarı, zahiren, zahirde

6 harfli

vicahi, tesbah, tahunk, tahalı, sonahı, sevahi, mutbah, mahşel, mahşar, gaçmah, Dilşah, dâhice, buhmah, arımah, ahraba, aharet, açıcah, abahon, abahan, abaham, zülahi, ...

5 harfli

zuvah, zaher, tahun, şorah, sonah, sebah, sahep, sahel, rahat, pahna, molah, lâhat, kahpe, kabah, iştah, iflah, dahil, bahak, ahraç, aharı, ablah, ...

4 harfli

zahı, gaha, abah, zaht

(a,h) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a-hatası İng. a-error
aah

Hayır, yok, olmaz, istemiyorum anlamına gelir


1. Pişmanlık ünlemi. 2. Acıma ünlemi. 3. İstek, dil

aalıh

Ağalık

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
abalah

Etli, tombul, şişman: Bi çocuh.

abalamah

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

Kelime Motoru