AH ile biten kelimeler

AH ile biten veya sonunda AH olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AH ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

yalın yessir olmah, vırcığını çıharmah

17 harfli

yañlış gayışdamah

16 harfli

yağlı balı olmah, tangalhaş durmah, yalınessir olmah, yaglı balı olmah

15 harfli

dalbudah salmah

14 harfli

tortop oturmah, salığını almah, danıf danışmah, yiğrenci olmah, yayan yapıldah, yavan danışmah, verüyhlü olmah

13 harfli

ummaya varmah

12 harfli

yumuş dutmah, yetiyh olmah, yemin billah, yalama dodah, yağ bağlamah, vesupanallah, üznüyh almah

11 harfli

gence papah, budağlanmah, zonguldamah, zokgullamah, Ziynetullah, zılğıtdamah, yozundurmah, yoyundurmah, yollu olmah, yığışdırmah, yeniş aşşah, yazık günah, yaşmahlamah, yarım yâlah, vıngıldamah, vağan olmah, üzü yumuşah, üzbar olmah, üşük vurmah

10 harfli

cızıldamah, zohurdamah, ziyaretgâh, zabahlamah, yırgalamah, yansılamah, yanaşdumah, yan çıhmah, yamannamah, yahışdumah, yahalanmah, yadırgamah, vodurdamah, veliyullah, Übeydullah, uzandırmah

9 harfli

bismillah, alasabbah, zorsınmah, Zikrullah, Zeynullah, zarranmah, yutgunmah, yumuşamah, yordurmah, yol yolah, yaynıhmah, yayhanmah, yavlarmah, yasanımah, yañgılmah, yalınayah, yalburdah, yağmurcah, vırnıhmah

8 harfli

vurulmah, Sunullah, sırıtmah, gılınmah, gayıhmah, çaldumah, zorunmah, zorramah, zıbarmah, zebellah, yuyunmah, yuvarlah, yumulmah, yollamah, yıyhamah, yıhılmah, yığıncah, yavuhmah, yarıtmah, yapıncah, yannamah, ...

7 harfli

yapacah, gonuşah, bâlamah, zırtlah, yuvalah, yuurmah, yiyecah, yığınah, yek-şah, yavuşah, yatumah, yarımah, yaramah, yapalah, yanacah, yalınah, yalamah, yahacah, yah yah, vıcımah, vazalah, ...

6 harfli

tesbah, mutbah, gaçmah, Dilşah, buhmah, arımah, açıcah, zoğnah, zavrah, zavlah, zallah, yummah, yonmah, yıhmah, yığnah, yeşmah, yaymah, yaylah, yavşah, yaşmah, yassah, ...

5 harfli

zuvah, şorah, sonah, sebah, molah, kabah, iştah, iflah, ablah, zolah, zamah, zabah, yunah, yumah, yorah, yolah, yirah, yimah, yırah, yemah, yegâh, ...

4 harfli

abah, yaah, üşah

3 harfli

yah, wah, vah

(a,h) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a-hatası İng. a-error
aah

Hayır, yok, olmaz, istemiyorum anlamına gelir


1. Pişmanlık ünlemi. 2. Acıma ünlemi. 3. İstek, dil

aalıh

Ağalık

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
abalah

Etli, tombul, şişman: Bi çocuh.

abalamah

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

Kelime Motoru