EMA ile başlayan kelimeler

EMA ile başlayan veya başında EMA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ema sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ema TDK anlamını görüntüle

EMA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

emay işlemeli böbrek

17 harfli

emaye metal levha, emay boyalı ampul

13 harfli

emanet dolabı

12 harfli

emaye fırını

11 harfli

emaye rengi, emaye levha, emaskülatör, emanetçilik, eman yüzüğü

10 harfli

emasiasyon

9 harfli

emaylamak, emayeleme, emaye tel, Emanullah, emanasyon

8 harfli

emaylama, emarecik, emaneten, emanetçi, emaliken, emağ çer

7 harfli

emayeli

6 harfli

emaret, emanet, emâçer

5 harfli

emaye, emare, emame, emade

4 harfli

emay, eman

(a,e,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.

abalımemeliler İng. flying lemurs

(Dermoptera), (Yun. dermatos = deri, Yun. pteron = kanat) Omurgalı hayvanlardan memelil

Kelime Motoru