dar yapraklı kaşık otu

dar yapraklı kaşık otu Lat. Alisma gramineum

Göller, kanallar ve bataklıklarda gelişen, 20-40 cm boyunda olabilen, yaprakları su altında veya su üzerinde olan su bitkisi.


dar yapraklı kaşık otu ile benzer kelimeler

kaşık kaşık

zf. Kaşıkla birbiri ardınca, büyük bir iştahla: Çorbayı içti, bitirdi.

dar yapraklı saz

Lat. Typha angustifolia

Gövdeleri 2 m’ye kadar ulaşabilen, iri yapılı bir su üstü bitkisi.

dar yapraklı semerotu

Fr. massette à feuilles étroites

(botanik)

dar yapraklı su perisi

Lat. Najas graminea, Caulinia graminia

Göl, kanal ve baraj göllerinde yaşayan, yaprakları ince dişli olan su bitkisi.

dar yapraklı su sümbülü

Lat. Potamogeton berchtoldii, Potamogeton pusillus

Gövde boğumlarında genellikle belirgin salgı bezleri bulunan, yaprak orta damarı hafifce şişkin olan su bitkisi.


Lat. Potamogeton obtusifolius

Gövde boğ...

kaşık otu

a. bit. b. Turpgillerden, iskorbüte karşı kullanılan, yaprakları kaşığı andıran, güzel çiçekler açan bir bitki (Cochlearla officinalis).


Fr. Turquette, Herniole

mızraksı kaşık otu

Lat. Alisma lanceolatum

Boyları 15-130 cm olabilen, yaprakları mızrak biçimiyle yumurta biçimi arasında değişen ve su yüzeyinin üzerine çıkabilen, genellikle göl kıyıları, kanallar, havuzlar ve bataklıklarda gelişen su bitkisi.

çetük otu, (çetik otu)

Kedinin çok sevdiği, kokusu sünbüle benzer bir ot


"dar yapraklı kaşık otu" karakter analizi

  • dar yapraklı kaşık otu, 22 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'a', 'r', ' ', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
  • dar yapraklı kaşık otu kelimesinin tersten yazılışı ' uto kışak ılkarpay rad' diziliminde gösterilir.