Cİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Cİ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Cİ ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

zincirli kömürkesici, yöneyleştirme işleci, yerel sabit tahminci, yazınsal halkbilimci, yatay kesit tahminci, varlıksal niceleyici

19 harfli

yarı koşu yönelteci, üstsel GARCH süreci

18 harfli

yönelteç sönümleci, yerinden yönetimci, yemek borusu felci, yarışlık yönelteci, yalın doğum süreci, yakınlık belirteci, yağlı hava süzgeci, yabancı etkileyici, veri üretme süreci

17 harfli

içe geçmeli itici, denetim düzenleci, yükün değiştirici, Wronski belirteci, varlık niceleyici

16 harfli

yoğunluk süzgeci, yenileşim süreci, yeğleme yönetici, yatın düzeltmeci, yaş hava süzgeci, yardımcı bezemci, yansız kestirici, yanardağ bilimci, yalnızca istemci, Yahudi ebegümeci, vuruntu önleyici, veri biriktirici

15 harfli

gaz çözümleyici, zaman belirteci, yöreler süzgeci, yoldemiri itici, yenileme süreci, yeni eleştirici, yarış yönelteci, yansız tahminci, yakıtlık yüzeci, yabancı öğrenci, vuruntu direnci

14 harfli

yükünleştirici, yöndeğiştirici, yıldız bilimci, yeni izlenimci, yayınım süreci, yayınım dikeci, yatılı öğrenci, yaşama sevinci, yanlı tahminci, yalayıcı-emici, Wiener süzgeci, varlık bilimci

13 harfli

görüntüleyici, denkleştirici, zinkot süreci, yüzey bilimci, yürek yengeci, yükseltgeyici, yük yönelteci, yuvak üreteci, Yukarıdemirci, yön belirteci, yetkili merci, yerel istemci, yer gösterici, yer belirteci, yenim direnci, yedek ödeyici, yazıt bilimci, yazın bilimci, yatak pirinci, yarı-geçirici, yarı geçirici, ...

12 harfli

(os) düzmeci, gırgır vinci, anüs yüzgeci, abacı kebeci, zarf tümleci, Yukarıeyerci, yönlendirici, Yıldırımevci, yazı bilimci, yamaç çekici, viyolonselci

11 harfli

züccaciyeci, zehirleyici, yükünleyici, yutak felci, Yule süreci, yetiştirici, yetişdirici, yermerkezci, yer tümleci, yer bilimci, yenileşimci, yedekleyici, Yapı gereci, yağ yüzgeci, yağ yücgeci, yağ süzgeci, X12 süzgeci

10 harfli

niceleyici, el delmeci, zarzavatci, yükseltici, yineleyici, yetmişinci, yerbilimci, yerbetimci, yenileyici, vestiyerci, veresiyeci, üzütleyici, üyelenimci

9 harfli

siktirici, elöğrenci, yüz felci, yükleyici, yüklenici, yöneltici, yolverici, yevmiyeci, yelteyici, yankesici, yançekici, vici vici, velveleci, varyeteci

8 harfli

temsilci, tankerci, eyleyici, zireetci, zeytinci, zencirci, yüklenci, yüklemci, yöntemci, yönetici, yirtimci, yirminci, yiğrenci, yeredici, yemenici, yelkenci, vitrinci

7 harfli

ulufeci, süremci, seçmeci, mülteci, kaderci, bilgici, acigici, zirefci, ziratci, zibilci, zevzeci, zerinci, zenneci, yiyimci, yeyleci, yergici, yedinci, yavunci, yaveşci, yalahci, vezneci, ...

6 harfli

yöreci, yiyici, yimeci, yeyici, yerici, yenici, yedici, verici, üşenci

5 harfli

ibici, bonci, zipci, zenci, yolci, yenci, yemci, yelci, üyeci

4 harfli

meci

(c,i) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
abbecik

Bembeyaz.

Kelime Motoru