cezaevi okulu

cezaevi okulu İng. prison school

Bir cezaevinin içinde örgütlenen ve o cezaevinde bulunan hükümlülerin eğitimiyle görevlendirilmiş olan okul.


cezaevi okulu ile benzer kelimeler

cezaevi

a. (ceza'evi) Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes.


İng. prison, gaol

Özgürlüğü bağlayıcı cezaların yerine getirildiği yer.

cezaevi eğitimi

İng. prison education

Cezaevinde yaşayan hükümlülere iyi birer yurttaş olmak için gerekli genel bilgileri kazandırmak, ceza sürelerinin bitiminde onların hem kişisel hem de iş ya da meslek yönünden topluma kolayca uymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etk...

yarı açık cezaevi

a. huk. Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi hâlleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dıştan korunmasız olmasına karşın, kaçmaya karşı engelleri olan cezaevi.

cezaevi öğretmeni

İng. prison teacher

Belli bir programa göre cezaevindeki suçlulara ders vermek ve onları eğitmekle görevli öğretmen.

açık hava okulu

İng. open-air school

Çocukların, temiz havadan ve güneşten bol bol yararlanmalarını sağlamak amacıyla derslikleri ve öteki bölümleri özel olarak yapılmış ve donatılmış olan okul.

akşam erkek sanat okulu

İng. evening vocational school for men

İlkokulu bitirip de herhangi bir sanat sahibi olmayan ya da çalıştığı sanat kolunda ilerlemek isteyen kimselere iş saatlarından sonra kısa süreli kurslarla gerekli bilgi ve becerileri kazandıran öğretim kurumu.

akşam kız sanat okulu

İng. evening vocational school for women

Öğrenim çağını geçirmiş ya da bu çağda olmakla birlikte durumları gündüzün, uzun süreli bir öğrenim görmeye elverişli olmayan genç kız ve kadınlara temel eğitim yanında ev, aile ve meslek eğitimi veren kurs niteliğin...

akşam okulu

İng. evening-school

Öğrenim çağını geçirmiş olan genç ve yetişkinlerin genel eğitim ya da meslek bakımından yetişmelerini sağlayan okul.


"cezaevi okulu" karakter analizi

  • cezaevi okulu, 13 karakter ile yazılır.
  • c harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'c', 'e', 'z', 'a', 'e', 'v', 'i', ' ', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
  • cezaevi okulu kelimesinin tersten yazılışı ' uluko iveazec' diziliminde gösterilir.

cezaevi okulu - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
c4
e1
z4
a1
e1
v7
i1
o2
k1
u2
l1
u2
Toplam puan değeri27