cengiz

cengiz

Yenilmez.


Cengiz Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse. 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.


cengiz ile benzer kelimeler

Cengiz Han İmparatorluğu

İng.Empire of Genghis Khan Alm.Dschingis Khan Reich Fr.Empire de Gengis Khan

bk. Türk Moğol İmparatorluğu


"cengiz" karakter analizi

  • cengiz, 6 karakter ile yazılır.
  • c harfi ile başlar, z harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'c', 'e', 'n', 'g', 'i', 'z', şeklindedir.
  • cengiz kelimesinin tersten yazılışı ' zignec' diziliminde gösterilir.

(c,e,g,i,n,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

gözmencil
Fr. Oculistique
anüs yüzgeci

a. hay. b. Balıklarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç.


İng. anal f
zincef gibi

Zayıf, aç (hayvan için).

zencefilgiller

ç. a. bit. b. Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi güzel kokulu bitkileri içine alan bir familya.


zaman gecikmesi

bk. gecikme

cengiz - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
c4
e1
n1
g5
i1
z4
Toplam puan değeri16