BK ile biten kelimeler

BK ile biten veya sonunda BK olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BK ile biten kelimeler harf dağılımı

10 harfli

boygurlabk

4 harfli

TDBK, MDBK

(b,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abak

Çocuk oyunlarında sayı, kama, gol.


Yok, bitti anlamına: Şeker , kestane vereyim.


abak atmak

Oyunda gol atmak, sayı kazanmak, kama basmak.

Kelime Motoru