AZ ile biten kelimeler

AZ ile biten veya sonunda AZ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AZ ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

zorla güzellik olmaz, yalancı kolinesteraz, varlığa darlık olmaz, ürüyen köpek ısırmaz, tersine transkriptaz

19 harfli

terminal transferaz, tektekerde hokkabaz

18 harfli

yükseltgeyici alaz, üriditiltransferaz

17 harfli

trigliserit lipaz, ters transkriptaz

16 harfli

yumurcuklu dabaz, yarı dengeli faz, yapkınlayıcı gaz, triptofan sentaz

14 harfli

tripanozomiyaz, tek atomlu gaz

13 harfli

yıldız poyraz, tirozin kinaz, taq polimeraz

12 harfli

Yukarıcambaz, Yukarıburnaz, yiyer doymaz, yabani kiraz, vurdumduymaz, ürat oksidaz, tutuşmaz gaz, tutuşkan gaz, Trikofiriyaz, Trikodiniyaz, transkriptaz, transketolaz, transaldolaz, topoizomeraz, taşıyıcı gaz

11 harfli

zehirli gaz, yuvarlakbaz, Yukarıboğaz, yoğuşuk faz, yinür maraz, yiler oñmaz, yeler onmaz, yat yaramaz, yapaz yupaz, yansız alaz, trombokinaz, trombakinaz, triptofanaz, transaminaz, töretanımaz, tenekteplaz, taraz taraz

10 harfli

gartlangaz, yatyaramaz, yarı yalaz, yan çapraz, Türkyılmaz, translokaz, transferaz, tolu tıraz, teneke caz, tek çapraz

9 harfli

çürük gaz, zortlamaz, zayıf baz, yeğni baz, yaşlanmaz, yaşanamaz, yarımağaz, yarı ayaz, yantutmaz, ülkül gaz, umursamaz, tükel gaz, turşkiraz, toplu caz, tiyaminaz, tirozinaz, telçapraz, tavlunbaz

8 harfli

replikaz, kolestaz, karankaz, Görbeyaz, destamaz, çırnakaz, zırtapaz, Yorulmaz, yılanbaz, yastıkaz, yarım az, Yarboğaz, yankabaz, Yanılmaz, yangabaz, yandıraz, Yalınsaz, Yağmanaz, yablımaz, Verdinaz, ürokinaz, ...

7 harfli

soğulaz, kâsebaz, zilayaz, yırtlaz, yekavaz, yaşamaz, yaramaz, vaz vaz, Üçkiraz, uyalmaz, utanmaz, uççuğaz, türkuaz, tüp gaz, turkuaz, totabaz, telofaz

6 harfli

tabmaz, kankaz, zûrbâz, zorbaz, yolpaz, yılmaz, yelkaz, yaygaz, yavraz, yarnaz, yanmaz, yankaz, yangaz, yallaz, ürikaz, turkaz, tumbaz, tombaz, tohmaz, tinyaz, tingaz, ...

5 harfli

az az, yunaz, yoraz, yobaz, yapaz, yanaz, yalaz, yağaz, yagaz, üreaz, üflaz, uymaz, uflaz, tunaz, topaz, tonaz, tomaz, tolaz, tiraz, tinaz, tıraz, ...

4 harfli

vaaz, uyaz, uvaz, uraz

3 harfli

yaz, vaz, taz

(a,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

a`zâ

(uzv'un çoğulu) üye.

a`zamî

en yüksek, en büyük, en çok.

A-doğru-uzaysı İng. A-module

bk. sol .

a-düzeyi İng. a-level
a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Kelime Motoru