AS ile biten kelimeler

AS ile biten veya sonunda AS olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AS ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

türetilebilir atlas

18 harfli

ortanca çarpık kas, muskulus iliopsoas

17 harfli

uzaklaştırıcı kas, Squalus acanthias, Scombresox sauras, ortanca verev kas, ortanca kıyık kas

16 harfli

yaklaştırıcı kas, Strongylus gigas, Serranus anthias, Pentatrichomonas, Pediculus capias

15 harfli

viseral düz kas, Papio hamadryas

14 harfli

Tritrichomonas, sürgülü kombas, Strombus gigas, Scomber colias, Patagona gigas, paris pandiras, Papaver rhoeas, palas pandıras

13 harfli

tırtırlımakas, Raja asterias, ön çarpık kas

12 harfli

yakıcı potas, üç başlı kas, taraklımakas, sektirme pas, Retortamonas, piyastrellas, ön verev kas, ön kıyık kas, kostik potas

11 harfli

Xanthomonas, vazifeşinas, tuberositas, Trichomonas, taraksı kas, takas tukas, Sarıcailyas, Pseudomonas, nalınsı kas, musikişinas

10 harfli

kuru melas, trikomonas, ters makas, sıvı temas, sarıtoppas, sarı potas, reddimiras, pleksiglas, plajioklas, özel takas, nimetşinas, Nannomonas, köşeli kas

9 harfli

tam atlas, taçlı pas, süperklas, oligoklas, memelipas, krizopras, Köseilyas, koplu tas

8 harfli

yamukkas, yalızkas, vasistas, tavralas, sarı pas, reduktas, pubertas, pankreas, müşahhas, murahhas, muhassas, Körabbas, kontrbas

7 harfli

iltimas, zimilas, yırtlas, tırakas, tek pas, tasanas, tas tas, suyigas, polopas, pirayas, patanas, pankras, okribas, mas mas

6 harfli

düzkas, yallas, Vakkas, triyas, tırkas, şirlas, şillâs, Sumbas, simpas, Serhas, savras, rampas, rakkas, pırnas, Pholas, paspas, pallas, örtbas, mikyas, mekkas, masmas, ...

5 harfli

bakas, zagas, yavas, yağas, tomas, tolas, tinas, tınas, tıkas, teras, temas, telas, Tavas, taras, tanas, tamas, talas, takas, suwas, suvas, Sivas, ...

4 harfli

WGAS, Uras, tras

3 harfli

yas, tas, ras, pas, nas, mas, las

(a,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 S RNA

bk. ribozomal RNA

18 S RNA

bk. ribozomal RNA

23 S RNA

bk. ribozomal RNA

28 S RNA

bk. ribozomal RNA

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
405 satır İng. 405 lines

TV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim dan oluşur

5 S RNA

bk. ribozomal RNA

525 satır İng. 525 lines

TV. ABD'de Federal İletişim Kurulu'nca (FCC) konulan satır ölçünü. (Kuzey Amerika,

Kelime Motoru