AM ile başlayan kelimeler

AM ile başlayan veya başında AM olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AM ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Amsterdam antlaşması, ampulla tuba uterina, amonyak zehirlenmesi, Amoebotaenia cuneata

19 harfli

ampulla membranasea, amonyak bakterileri

18 harfli

Amygdalus communis, Amrit mahal sığırı, amplifier modeling, Amphistoma watsoni, Amphistoma hominis, Amphistoma conicum, Amphimerus noverca, Ammodytes tobianus

17 harfli

ampütasyon nöromu, ampul temizleyici, ampirik fonksiyon, ampirik çözümleme, Amphipnous cuchia, amöboyit hücreler, amonyak muamelesi, amniyotik yumurta, Ammotragus lervia

16 harfli

ampullar gebelik, amöboyit hareket, amortisman filmi, amorfus globozus, amonyum karbonat, amonyak oluşması, amniyon plakları, amniyon hidropsu, AMMSE tahmincisi

15 harfli

amplifier model, amöboid hareket, amortisman fonu, amonyum siyanat, amonyum okzalat, amonyaklaştırma

14 harfli

amiyelensefali, ampirik tedavi, ampirik formül, ampirik analiz, Amphiuma means, Amphisbaenidae, amöboyit hücre, amonyum sülfat, amonyum klorür, amonyum fosfat, Amonton yasası, Amoeba proteus, amniyon sıvısı, amniyon kesesi

13 harfli

amanı bilimiñ, amuda kalkmak, Amstel Kulübü, ampulsü organ, ampulla rekti, ampulla ossea, amplifikasyon, amplification, Ampère kuralı, amonifikasyon, amniyonsuzlar, amme menfaati

12 harfli

amplifikatör, ampir üslûbu, Amphipnoidae, amortizasyon, amorti etmek, amorf fosfor, amonyaklamak, Amoebotaenia, Amnü visnaga, amniyosentez, amniyoreksis, amniyonlular, amniyon zarı, amme idaresi

11 harfli

amrukturmak, amudufıkari, ampleksikol, Amphiumidae, ampelografi, amotivasyon, amorf madde, amonyometre, amonyaklama, amoksisilin, amobarbital, amniyonitis, ammonotelik, Ammodytidae, amme hukuku, amme efkârı, amme davası

10 harfli

ameboidizm, amyant tel, ampütasyon, ampullitis, ampullaris, ampirisizm, Amphineura, Amphimerus, ampersarım, amperölçer, ampermetre, amortisman, ammonitler

9 harfli

Amu Derya, amprolyum, amplifier, ampisilin, Amphipoda, ampersaat, amortisör, amorolfin, amoralizm, amoralist, amoksilin, amoksapin, Amoebozoa, amnaljezi, ammonyemi

8 harfli

amrukmak, amsakrin, amranmak, amplitut, amplitak, amplikon, ampirizm, ampirist, Amphibia, amöbosit, amorozis, amorotik, amorfluk, amorfizm, Amoebina, Amoebida, ammonüri

7 harfli

amiyeli, ameboma, amsalık, amsalak, amsalah, amrinon, ampulla, ampiyem, ampirik, amöbina, amorfus, amonyum, amonyak, amonemi, amniyos, amniyon, Amniota, ammosöt, ammonit, ammoğlu, ammanın

6 harfli

amyant, ampere, amosit, amorti, amohta, amofta, Amoeba, amnezi, ammete

5 harfli

amanı, amyot, amura, amudi, amuce, amuca, ampül, ampul, ampir, ampil, amper, ampak, ampah, amorf, amnon, amman

4 harfli

amut, amuk, amti, Amre, ampa, amov, amor, ammo, ammi, ammı, amme

3 harfli

AMS, AMP, amo

(a,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

Kelime Motoru