AM ile biten kelimeler

AM ile biten veya sonunda AM olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AM ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yaşama dönük program, tepki önleyen yoldam, temel mantıklı kuram

19 harfli

yerpaylaşan program, yançıkarımcı yordam, tümdengelimli kuram

18 harfli

yüzeyi biçimli cam

17 harfli

yinelemeli kavram, üretilmiş o-dolam, üç terimli taylam, tinçözümsel kuram

16 harfli

işitkicil yoklam, yeşilimsi balgam, yanıltıcı reklam

15 harfli

durumsal bağlam, yolakçıl saptam, yerleşik yordam, yarı saydam cam, üretilmiş dolam, uzancalı yordam, uçkuruna sağlam, toplumsal kuram, tekyapılı kuram, tanıtıcı reklam

14 harfli

işlevsel kuram, Yukarısoğukçam, yorumsal anlam, yıllık program, Yarı kalın cam, velhasılıkelam, toparlak rakam

13 harfli

Yukarıkaraçam, yetkeci ortam, yanaşık nizam, yanaşık kuram, yalaka koklam, ulusal bayram, tümgörülü cam, tamlam tamlam

12 harfli

sokur saptam, yiyici ortam, yerden selam, yalancı ruam, üstel toplam, türeme anlam, tümel kavram, tuzlu balgam, tinsel kuram, tikel toplam, tikel kavram, tepkin ortam, tam istihdam

11 harfli

gözlek adam, Yukarıüçdam, yerel dolam, yarı-saydam, yarı saydam, yalın anlam, voltamogram, tuzlubalgam, tutam tutam, turam turam, tolu balzam, tıraşlı cam, temel anlam, teknik adam, tatlıbayram

10 harfli

Kızılcadam, bililtizam, yol yordam, yılan adam, yaşlı adam, yarısaydam, yarım adam, yarı-yaşam, veziriazam, vermiyecam, verim oram, üst toplam, üretrogram, ulu bayram, tenoksikam, tazobaktam, Tatlıpayam

9 harfli

kızgındam, flebogram, zolazepam, zıpzıklam, Yuvalıdam, yımırtlam, Yenipayam, yarıyaşam, yarıdolam, Yanlızdam, Yanlızçam, yanlışlam, yan anlam, Yalnızdam, Yalnızçam, Yalın cam, variogram, üst ortam, ulam ulam, ufam ufam, triazolam, ...

8 harfli

yudaklam, yoğunlam, Yoğunçam, Yeşildam, Yeşilçam, Yayladam, Yanıkçam, yana yam, Yalındam, vesselam, tümdolam, tek adam, tatarham, tastamam

7 harfli

katliam, yoğusam, Yenidam, Yeniçam, volfram, virecam, Vidicam, Uzunçam, usulcam, uscanam, top çam, Tepedam, tangram

6 harfli

kaskam, abaham, zükkâm, zükgâm, zıvlam, zığlam, yurdam, yozdam, yordam, yoldam, yoksam, yohsam, yılğam, yılgam, yıldam, yastam, yaslam, yaskam, yasgam, yamyam, varsam, ...

5 harfli

terâm, Akdam, zülâm, zükâm, zolam, yaşam, Visam, veram, Üçdam, uncam, uccam, tutam, turam, topam, tıram, temam, tanam, tamam, taham, tağam

4 harfli

olam, uzam, uram, ulam, taam

3 harfli

zam, yam, tam

(a,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

Kelime Motoru