AD ile başlayan kelimeler

AD ile başlayan veya başında AD olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AD ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, adreslenmiş dosyalar, adlandırma kuralları

19 harfli

adrenokortikotrufin, adrenokortikotropin, adrenerjik sinirler, adrenerjik reseptör, adlandırılmış geçit, adipökinetik hormon

18 harfli

ademi tahsis usulü, adaletine sığınmak, adventisya hücresi, adoptif bağışıklık, adlandırma bağlamı

17 harfli

adventisyal hücre, adsorplanma ısısı, adrenal hormonlar, adlandırma bilimi, adlandırılabilmek, adipöz göz kapağı

16 harfli

adyabatik sistem, adventif embriyo, adres dönüştürme, adrenerjik almaç, adrenal virilizm, adoptif transfer, Adliyye Vekâleti, adliye teşkilatı, adliye mahkemesi, adlandırılabilme

15 harfli

aduzayı nesnesi, adres veri yolu, adres göstermek, adrenal medulla, adrenal korteks, adlandırıvermek, adlandırabilmek, aditus laringis, aditus faringis

14 harfli

adres makinesi, adsız yapıtlar, adriya hücresi, adres çözünümü, Adonis türleri, adli eczacılık, adlayıcı ölçek, adlaşmış sıfat, adlandırıverme, adlandırabilme, adipöz yüzgeci, adipoz yüzgeci

13 harfli

adres listesi, adres rehberi, adres defteri, adres çevirme, adres ayırıcı, adrenalektomi, adolfaktoryum, adli tabiplik, adli polislik, adlı ortaklık, adlar dizgesi, adlandırılmak, aditus orbita

12 harfli

adi ortaklık, adsız sansız, adsız parmak, adresli ödek, adres sınıfı, adres kitabı, adres ailesi, adrenotropik, adrenomegali, Adova savaşı, adostum kuşu, Adler kuramı, adlandırılma, adlandırılış, adirme gaşlı

11 harfli

advertorial, adventisyus, adüktör kas, adspeksiyon, adsorpsiyon, adsorplanma, adriyamisin, adres kartı, adrenolitik, adrenal bez, Adolescaria, adminikulum, adli zabıta, adlık tümce, adlı adıyla, adleştirmek, adlaştırmak, adlandırmak, aditif etki, adipöz doku, adipoz doku

10 harfli

adî şebboy, adventisya, adveksiyon, adum atmak, adrenerjik, adrenalizm, adoral sil, adli tatil, adli tabip, adli sicil, adli polis, adli merci, adli makam, adlı sanlı, adlaştırma, adlandırma, adlandırış, adlandırım, ADL modeli, âdiyürüyüş

9 harfli

adî servi, adyabatik, adresleme, adrenalin, adlamalık, adiüretin, adisplazi

8 harfli

adi ojit, ad itmek, adventif, advenire, adsorbat, adsorban, adsızlık, adrektal, Admitans, adli yıl, adli tıp, adlaşmak, adlanmak, adjuvant, adipösit, adipozis, adiposit

7 harfli

ad issi, adüktör, aduzayı, aduktor, adsayma, adlaşma, adlanma, adlanım, adlamak, adişaşi, adisyon, adirese

6 harfli

adanma, adanlu, Adviye, adular, adresa, adoral, adonik, adôlet, Adniye, adliye, adlama, adiyle, aditus, adirme, adires, adipöz, adipoz

5 harfli

adsuz, Adsoy, adsız, adsal, adres, Adnan, admak, adlım, adlık, Adlığ, Adlan, adlam, adire

4 harfli

adum, adöv, ados, adol, Adni, adna, adlu, adli, adlı, adiş

3 harfli

adu, ADS, ADP, ADL

(a,d) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

4-aminopiridin İng. 4-aminopyridine

Güçlü bir biçimde merkezî sinir sistemini uyaran, d-tübokürarin ve ksilazinin antagon

5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A DNA

bk. DNA tipleri


İng.

DNA çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

Kelime Motoru