abaz abaz yemek

abaz abaz yemek

Ağzını doldura doldura yemek, obur gibi yutmak.


abaz abaz yemek ile benzer kelimeler

abaz abaz olmak

Rengi solmak, benzi uçmak, kansız hale gelmek.

abaz abaz yürümek

Büyük adımlar atarak, sallapati yürümek.

yemek yemek

karın doyurmak: “Yemek yerken içtiğim iki şişe su, bir ter seli hâlinde ensemden boynuma doğru akıyordu.” -E. Bener.

abaz

1. Fesatçı. 2. İddiacı, inatçı. 3. Dangalak.


Ayı yavrusu.


Şişman, etli, gürbüz.

abaz zabaz

Abuk sabuk, ipe sapa gelmez konuşma.

afı küfü yemek

Pisboğazlık etmek, silip süpürürcesine yemek.

ağızını yemek

İyisini kendine ayırmak.

aklını peynir ekmekle yemek

alay akılsızca ve düşüncesizce davranışta bulunmak.


"abaz abaz yemek" karakter analizi

  • abaz abaz yemek, 15 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'a', 'z', ' ', 'a', 'b', 'a', 'z', ' ', 'y', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
  • abaz abaz yemek kelimesinin tersten yazılışı ' kemey zaba zaba' diziliminde gösterilir.

(a,b,e,k,m,y,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

beyazlanmak

(nsz) Beyaz duruma gelmek, ağarmak: “Boraların savurduğu karla siyah sakalı savrulup beyazlanırken bile şemsiye ve p

zorlayabilmek

(-i, -e) Zorlamaya gücü yetmek: “Konferansların parasını önceden vermeye beni kim zorlayabilir.” -N. Hikmet.

zıplayabilmek

(nsz) Zıplamak elinde olmak.

zayıflayabilmek

(nsz) Zayıflama imkânı veya olasılığı bulunmak.

zayıflatabilmek

(-i) Zayıflatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

abaz abaz yemek - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
a1
z4
a1
b3
a1
z4
y3
e1
m2
e1
k1
Toplam puan değeri26