abanoz gibi

abanoz gibi

1) çok sert: Abanoz gibi tahta. 2) kapkara.


abanoz gibi ile benzer kelimeler

abanoz

Far. ¥bn°s

a. 1. Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. 2. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. 3. sf. Bu tahtadan yapılmış: “Tunç işlemeli küçücük bir masa üzerinde ...

(bir şey) abanoz kesilmek

1) sertleşerek dayanıklılığı artmak; 2) kirden dolayı matlaşmak, rengini kaybetmek.

ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz

“insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur” anlamında kullanılan bir söz.

ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli

“çalışanınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar” anlamında kullanılan bir söz.

neniñ gibi, (nenüñ gibi)

Ne gibi, nasıl

üşbunuñ gibi, (işbunuñ bigi, iş bunun gibi)

Bu gibi, böyle.

yel gibi gelen sel gibi gider

“emek vermeden ele geçen para çarçur olur gider” anlamında kullanılan bir söz.

Acem kılıcı gibi

her iki tarafı da idare edebilen, güvenilmez (kimse).


"abanoz gibi" karakter analizi

  • abanoz gibi, 11 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'a', 'n', 'o', 'z', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
  • abanoz gibi kelimesinin tersten yazılışı ' ibig zonaba' diziliminde gösterilir.

(a,b,g,i,n,o,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

trigona fibroza
Dgr. anat. trigona fibrosa

anat. Önde ve arkada, aorta ile ostia atrioventricularia

organik baz
İng. organic base

Aminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler.

ocak bazirgânı

Yeniçeri ocağının, para ve dışardaki alışveriş işleriyle uğraşan görevli.

horozbinagiller

ç. a. hay. b. Örnek hayvanı horozbina olan, kayalık deniz kıyılarında yaşayan kemikli balıklar familyası.


gelin aşboğazı

Gelinin beraber getirdiği eşya, çeyiz.

abanoz gibi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
a1
n1
o2
z4
g5
i1
b3
i1
Toplam puan değeri22