zihin evrimi

zihin evrimi İng. mental evolution

Zihnin görevini derece derece arttırması ve bu görevin incelik kazanması.


zihin evrimi ile benzer kelimeler

ses evrimi

Fr. elvolution phonétique

Bir kelimenin seslerinde zamanla olan değişiklik.

Allah zihin açıklığı versin

birinin başarılı olması için söylenen iyi dilek sözü.

zihin

, -hni Ar. £ihn

a. 1. Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü. 2. ruh b. Bellek: “Bu yavrucuğa bakarak hayalini zihnimde büyütmeye başladım.” -Ö. Seyfettin. 3. Anlayış, kavrayış: Zihni a...

zihin açıklığı

a. Doğru düşünme gücü, zihin berraklığı.

zihin açmak

zihni daha iyi çalışır duruma getirmek.

zihin berraklığı

a. Zihin açıklığı.

zihin etkinliği

İng. mental activity

1. Salt zihince yapılan etkinliklere verilen ad. 2. Uyaranlara karşı organizmanın gösterdiği toplu tepki.

zihin gelişmesi

İng. mental growth

İleri yaşların bir özelliği olarak zihinsel yetenek, etkinlik ve tutumlarda görülen gelişme.


"zihin evrimi" karakter analizi

  • zihin evrimi, 12 karakter ile yazılır.
  • z harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'z', 'i', 'h', 'i', 'n', ' ', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
  • zihin evrimi kelimesinin tersten yazılışı ' imirve nihiz' diziliminde gösterilir.

(e,h,i,m,n,r,v,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

teravih namazı

a. din b. Teravih.

hipervitaminoz
İng. hypervitaminosis

Vitaminlerin veya herhangi bir vitaminin vücuda aşırı miktarda girişi nedeniyle oluş

zihin evrimi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
z4
i1
h5
i1
n1
e1
v7
r1
i1
m2
i1
Toplam puan değeri25