zihin etkinliği

zihin etkinliği İng. mental activity

1. Salt zihince yapılan etkinliklere verilen ad. 2. Uyaranlara karşı organizmanın gösterdiği toplu tepki.


zihin etkinliği ile benzer kelimeler

Allah zihin açıklığı versin

birinin başarılı olması için söylenen iyi dilek sözü.

zihin

, -hni Ar. £ihn

a. 1. Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü. 2. ruh b. Bellek: “Bu yavrucuğa bakarak hayalini zihnimde büyütmeye başladım.” -Ö. Seyfettin. 3. Anlayış, kavrayış: Zihni a...

zihin açıklığı

a. Doğru düşünme gücü, zihin berraklığı.

zihin açmak

zihni daha iyi çalışır duruma getirmek.

zihin berraklığı

a. Zihin açıklığı.

zihin evrimi

İng. mental evolution

Zihnin görevini derece derece arttırması ve bu görevin incelik kazanması.

zihin gelişmesi

İng. mental growth

İleri yaşların bir özelliği olarak zihinsel yetenek, etkinlik ve tutumlarda görülen gelişme.

zihin gücü

İng. mental power, mental capacity

1. Bireyin fiziksel özelliğine ve ruhsal yapısına bağlı olarak gelişen genel ya da özel zihin yeteneği. 2. Bireyin çevresindeki canlı ve cansız varlıklar ile türlü sorunları tanıyarak yapılması gereken işlemleri öğrenme, e...


"zihin etkinliği" karakter analizi

  • zihin etkinliği, 15 karakter ile yazılır.
  • z harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'z', 'i', 'h', 'i', 'n', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
  • zihin etkinliği kelimesinin tersten yazılışı ' iğilnikte nihiz' diziliminde gösterilir.

zihin etkinliği - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
z4
i1
h5
i1
n1
e1
t1
k1
i1
n1
l1
i1
ğ8
i1
Toplam puan değeri28