yoksa

yoksa

bağ. (yo'ksa) 1. “Aksi takdirde” anlamında kullanılan bir söz: “Ver diyorum sana yoksa yersin dayağı.” -M. Ş. Esendal. 2. Sayıları, ihtimallerin dışında bir ihtimali bildirmek için kullanılan bir söz: “Yıllardan ya 41 ya 42 yoksa savaşın biteceğine yakın mı? İstanbul'a yeni gelmişim.” -A. İlhan.


yoksa ile benzer kelimeler

derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen

“derdi olmayan kimse önemsiz şeyleri kendisine dert edinerek söylenir, borcu olmayan kimse de evlenirken birçok şey satın almak zorunda kaldığı için borçlanır” anlamında kullanılan bir söz.

buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?

“görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin” anlamında kullanılan bir söz.

işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol

“tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir” anlamında kullanılan bir söz.

varsa ... yoksa ...

başına getirildiği kelimenin her şeyin üstünde tutulduğunu anlatan bir söz: Varsa kızı yoksa kızı, oğlunun yüzüne baktığı yok.

yok yoksa

Dediğim, istediğim yapılmazsa: Gel, darılırım.


"yoksa" karakter analizi

  • yoksa, 5 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'o', 'k', 's', 'a', şeklindedir.
  • yoksa kelimesinin tersten yazılışı ' askoy' diziliminde gösterilir.

(a,k,o,s,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

oluk sayısı
İng. channel indication (number)

TV. Her kuşaktaki olukları ayrı ayrı belirten, oluk seçiciye yazı

yosnatmak

Yanıltmak, yanlış bilgi vermek: Ben okula gidiyordum, gezmeğe gidiyor diye yosnattılar.

yağ hokkası
İng. tin-pan

(Resim) Ressamların içine inceltici koydukları kap.

vitrifikasyon
İng. vitrification

Camlaştırma.

sentetik rasyon
İng. purified diet

Saf rasyon.

yoksa - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
o2
k1
s2
a1
Toplam puan değeri9