üremik

üremik Fr. urémique

sf. Üremiyle ilgili olan.


üremik Fr. Madrépore
üremik İng. uremic

Üremiye ait, üremiyle belirgin.


üremik ile benzer kelimeler

hemolitik-üremik sendrom

İng. hemolytic-uremic syndrome

Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu.

üremik ağız yangısı

İng. uremic stomatitis

Köpeklerde ve daha az olarak da kedilerde kronik böbrek yetersizliğine bağlı üremi olgularında oluşan kötü kokulu, kirli grimsi-esmer renkte ülserlerle belirgin ağız yangısı.

üremik akciğer yangısı

İng. uremic pneumonia

Üreminin son dönemlerinde oluşan, yangısal reaksiyonun oldukça az, alveollerde fibrinden zengin ödemle birlikte düz kas ve bağ doku ipliklerinin dejenerasyonu ve kireçlenmesiyle belirgin akciğer yangısı.

üremik asidozis

İng. uremic acidosis

Üremik sendromda asit-baz dengesizliği sonucu oluşan kanın asidik bir hâl alması.

üremik kaşıntı

İng. uremic pruritus

Kronik böbrek hastalıklarında görülen başka bir nedene bağlı olmayan kaşıntı.

üremik kolitis

İng. uremic colits

Böbrek hastalıkları nedeniyle ürenin neden olduğu kolon yangısı.

üremik mide yangısı

İng. uremic gastritis

Böbrek yetmezliğine bağlı olarak kanda üre miktarının artması ve sindirim sisteminde bulunan üreaz üreten bakterilerin üreyi irkiltici özellikteki amonyağa dönüştürmelerinden kaynaklanan, midede ödem, konjesyon ve mukozada kireçlenmeyl...

üremik sendrom

İng. uremic syndrome

Üremi.


"üremik" karakter analizi

  • üremik, 6 karakter ile yazılır.
  • ü harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ü', 'r', 'e', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
  • üremik kelimesinin tersten yazılışı ' kimerü' diziliminde gösterilir.

(e,i,k,m,r,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yerük yerimek

Aşermek (gebe kadın.)

türetme eki

a. db. Ad veya fiil köklerine getirilerek yeni söz varlıkları yapan ek.

tüketim eğrisi
İng. consumption function

Kişilerin tüketim eğilimlerini gösteren grafik.

tıkanım süreği
Fr. Atrétisme
şümullendirmek

(-i) Etkisini, çevresini, kapsamını genişletmek, yaymak.

üremik - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
ü3
r1
e1
m2
i1
k1
Toplam puan değeri9