tarı

tarı

Mısır tanesi.


Tarı Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Soy, nesil, 2. Ekin. 3. Darı, tahıl. 4. İyi, güzel.


Tarı

Tanrı


"tarı" karakter analizi

  • tarı, 4 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
  • tarı kelimesinin tersten yazılışı ' ırat' diziliminde gösterilir.

(a,r,t,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

talaşır

Kireçlenmiş derinin yıkandığı çukur yer.

saat farkı

a. Dünya'nın dönüşünden ve meridyen farklılığından oluşan zaman aralığı.


Osm.
zıbırtmak

Budamak.


Sövmek, atıp tutmak.


Kavga, çatışma, tartışma sırasında ka

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

tarı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
a1
r1
ı2
Toplam puan değeri5