SAL ile başlayan kelimeler

SAL ile başlayan veya başında SAL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

SAL ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

salumansal keçi sesi, saltık sıfır noktası, saltık karşılaştırma, salt mantıksal kuram

19 harfli

saltık sıfır erkesi, salt yakınsak demey, salt iyelikçi zamir

18 harfli

salyar beze çukuru, Salvisberg yöntemi, Salvelinus alpinus, saltık artık değer, saltanat kaymakamı, salt sürekli ölçüm, salt okunur bellek, salt ıraklık açısı

17 harfli

sallı sartlı deli, salya yolu yalımı, salya beze yalımı, saltık gereksinme, salt zaman ölçümü, salt isim cümlesi

16 harfli

salyangoz kayası, salyangoz kanalı, salyacıl bezeler, saltıkçı yönetim, saltık yalın hal, saltık -den hali, saltanat arabası, salt yakınsaklık, salt sözsüz oyun, salt söylemezlik, salt ineç değeri

15 harfli

salt gereksinme, salt gereksinim, saltsağım ineği, saltık üstünlük, saltık sıcaklık, saltık -in hali, saltık ile hali, saltık büyüklük, saltık birimler, saltanat sürmek, saltanat kayığı, Saltanat Kapısı, salt yenircelik, salt renkteşlik, salt olumsuzluk

14 harfli

salığını almah, salyangozdelgi, salya eksilimi, salya döktüren, saltsağımcılık, saltıksal güre, saltık yayılma, saltık kuruluş, saltık -i hali, saltık derişim, saltık dağılım, saltık coulomb, saltanat naibi, salt yükleyici, salt yoksulluk, salt parlaklık

13 harfli

sallı güreşçi, Saluki köpeği, saltokunur YD, saltıklı zarf, saltık ampere, saltanatçılık, salt-yoğunluk, salt-sıcaklık, salt sondalık, salt sıcaklık, salt sayrılık

12 harfli

salyar yapan, salyar bilim, salyangozlar, salya akıtan, saltnemlilik, saltık zaman, saltık sıfır, saltık durum, saltık değer, saltık bükün, salta durmak, salta başına, salt yörünge, salt yenilik, salt yanılgı, salt sinonim, salt katılım, salt ihtiyaç

11 harfli

salyasızlık, salyar akım, salya zamkı, salya kisti, salya kesen, salya artım, saluk etmek, salto atmak, salting-out, saltıkçılık, saltık rant, saltanatsız, salt sıklık, salt okunur

10 harfli

salyar taş, salyalıbit, salyalayan, salyalatkı, salyalanım, salyalamaç, salya taşı, salting-in, saltık nem, saltık hak, saltanatli, saltanatlı, saltanatçı, saltahtası, salt-sıfır, salt-değer, salt terim, salt sıfır, salt sapma, salt sanat

9 harfli

saltüreti, salkansız, salyongoz, salyarlık, salyar öz, salyangoz, Saltukova, Saltukköy, Saltukalp, saltsağım, saltnüfus, saltlatım, saltlanım, saltlanık, saltçılık, saltanmak, salt-asit, salt soru, salt seci, salt öbek, salt görü, ...

8 harfli

salyarlı, salyancı, salyamsı, Salyamaç, salyacıl, salya öz, Salurbay, salumsuz, Saltuklu, saltımak, saltator, saltapla, saltanat, saltabaş, salt-nem, salt yaş, salt nem

7 harfli

salkara, Salyazı, salyane, saluvan, salutri, saltnem, saltika, Saltepe, salt us

6 harfli

salyon, salyar, salyan, Salvia, salvar, Salucu, Saluca, Saltuk, saltık, saltçı, saltaş, saltan, saltak

5 harfli

Salda, salığ, salya, salvo, salur, salun, saluk, saluç, salto, Saltı, salta

4 harfli

salu

(a,l,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
abaksiyal İng. abaxial

anat. Eksenden uzak, eksen dışı.

abanslan

Birden, ansızın

Kelime Motoru