potik

potik

Kısa boylu (kimse).


potik

Boğazda kalan, yutulması güç meyve.


potik

Deve yavrusu.


potik

Ayı yavrusu.


potik

Domuz yavrusu.


potik

Patik.


potik

Kısa boylu, bodur


"potik" karakter analizi

  • potik, 5 karakter ile yazılır.
  • p harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'p', 'o', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
  • potik kelimesinin tersten yazılışı ' kitop' diziliminde gösterilir.

(i,k,o,p,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

topuk demiri

a. Kapı menteşelerinin altta kalan erkek bölümü.

toplam keseği
İng. margin

Bir çizelgede toplam değerleri gösteren sıra ya da dikeç.

tepki koymak

bir düşünce veya harekete karşı çıkmak.

optik eksen
İng. optical axis

Sinema/TV. Merceğin, üzerinde bakışımlı olarak bulunduğu doğru; merceğe dikey ge

klinik patoloji
İng. clinical pathology

Klinikte karşılaşılan problemlere, öncelikle tanı bakımından çözümlerin arandığı,

potik - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
p5
o2
t1
i1
k1
Toplam puan değeri10