pars

pars Far. p¥rs

a. hay. b. Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk (Panthera pardus).


pars İng. leopard

Etçiller (Carnivora) takımının, kedigiller (Felidae) familyasından, 120 cm kadar uzunlukta, 75 cm kadar kuyruğu olan, tarçın renginde ve rozet biçiminde benekleri olan, Asya ve Afrika'da bulunan bir tür. Leopar, panter.


pars Fr. panthère

panter (zooloji)


pars Dgr. anat. pars

anat. Bölüm, kısım.


pars

Oturma odasındaki kerpiç ve çamurdan yapılan sedir. (Yenikent *Aksaray -Niğde)


pars İng. leopard

(karşılık: panter, leopard, Felis pardus,): Etçiller (Carnivora) takımının kedigiller (Felidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 120, kuyruğu 75 cm. Tarçın renkli olup rozet biçiminde kara beneklidir. Bazen düz kara renkte olanları vardır. Asya ve Afrikada yaşar.


pars ile benzer kelimeler

pars abdominalis

Dgr. anat.

anat. Karın bölümü.

pars assendens

Dgr. anat. pars ascendens

anat. Çıkan kısım.

pars bazalis rinensefali

Dgr. anat. pars basalis rhinencephali

anat. Beyinde, paleopallium tarafından oluşturulan koku beyni.

pars bazilaris

İng. pars basilaris

anat. 1. For. magnum’un ön kısmı. 2. Art kafa kemiğinin kafatasının altında yer alan bölümü.

pars bukalemunu

Alm. Panterchamäleon

Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, bukalemungiller (Chamaeleontidae) familyasından bir sürüngen türü.


Alm. Panterchamâleon

(Chamaeleon pardalis,): Pullu-sürüngenler (Squatnata) takı...

pars bukkalis

İng. pars buccalis

anat. Vestibulum oris'in, dişlerle yanak arasında kalan bölümü.

pars dessendens

Dgr. anat. pars descendens

anat. Onikiparmak bağırsağının inen kısmı.

pars disseminata prostata

Dgr. anat. e

anat. Prostat bezinin dağınık loplardan oluşmuş kısmı.


"pars" karakter analizi

  • pars, 4 karakter ile yazılır.
  • p harfi ile başlar, s harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'p', 'a', 'r', 's', şeklindedir.
  • pars kelimesinin tersten yazılışı ' srap' diziliminde gösterilir.

(a,p,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

toprak sarısı
Alm. Ockerbelb

(Resim) Oksit sarısı da denilen kilrenginin koyusu; bu renkteki boya. a. bk. Siena sarısı,

Theraphosidae

Kuş örümceği.

tersiyer yapı
İng. tertiary structure

Bir proteinin polipeptit zincirinin primer ve sekonder yapılarının ilişkisi ile ol

Streptoneura

Genellikle tuzlu sularda seyrek olarak tatlı sularda yaşayan salyangozların içerisinde bulunduğu birçok trematoda ara konaklık

sperma alma
İng. semen collection

Erkekten spermanın alınması, bir kapta biriktirilmesi veya toplanması.

pars - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
p5
a1
r1
s2
Toplam puan değeri9