NEL ile biten kelimeler

NEL ile biten veya sonunda NEL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

NEL ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

analitik fonksiyonel

19 harfli

karesel fonksiyonel

17 harfli

kısmi fonksiyonel, iktisadi rasyonel, ekonomik rasyonel

15 harfli

geçici personel

14 harfli

eklemsel panel, dengesiz panel, çoktürel panel

13 harfli

uzaysal panel, konvansiyonel, K-fonksiyonel

12 harfli

postvaksinel, antipersonel

11 harfli

operasyonel, yapay panel, tradisyonel, sansasyonel, profesyonel, fonksiyonel, ayrık panel

10 harfli

embriyonel, irrasyonel

9 harfli

selajinel, opsiyonel, dörtgenel

8 harfli

Taşkınel, şarapnel, rasyonel, personel, Keskinel, fontanel, beniynel

7 harfli

yerinel, vilanel, Uygunel, Tekinel, Öztinel, Özgünel, organel, koşinel, inkonel, Erkinel, Erkınel, Erginel, Enginel, Derenel, Çetinel, çekenel, Aydınel, Altınel

6 harfli

Zeynel, teynel, tehnel, spinel, Örenel, nesnel, Göknel, flanel, Esenel, Erenel, Eminel, Ekenel, döynel, dövnel, döknel, döğnel, bitnel

5 harfli

şinel, zinel, Yenel, tünel, tonel, tenel, Tanel, Şenel, Sunel, Sonel, pinel, panel, öznel, öynel, ötnel, konel, kinel, Kınel, kanel, Günel, genel, ...

4 harfli

önel, Onel, enel

(e,l,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
abalone Osm. denizkulağı

Bir tür deniz yumuşakçasının içi sedefli yassı kabuğundan elde edilen ve önemli notaların

abanabilme

a. Abanabilmek işi.

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abanozgiller

ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.


Osm
Kelime Motoru