İçinde NEL geçen kelimeler

İçinde NEL geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde NEL geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yüksek yinelenim, YY, yöneltmesiz dalgalık, yöneltmeli sestoplar, yordam yönelimli dil, yineleyici araştırma, yinelenmiş örnekleme, yineleme algoritması, yarı kalkık yönelteç, Trichinella spiralis

19 harfli

yöneltmeli dalgalık, yöneltimsiz görüşme, yönelteç bağlantısı, yordama yönelik dil, yineleyici bilimler, yinelenmiş dörderli, yarı koşu yönelteci, Trichinella nelsoni

18 harfli

Prunella modularis, yönelteç sönümleci, yinelenmiş sormaca, yinelemesiz önerme, yinelemeli bileşik, yineleme zorlanımı, yineleme artifaktı, yarışlık yönelteci, uyaran genellemesi, Trichinella nativa

17 harfli

Prunella collaris, nütrisyonel anemi, yönelteç düzeneği, yönelteç ayaklığı, yönelmeli tamlama, yönelmeli ikileme, yinelgen işlevler, yinelenme sıklığı, yinelemeli tümlev, yinelemeli kavram, yineleme öğrenimi, yapışık çeneliler, Vanellus vanellus, üst üçgenel dizey

16 harfli

bebenek genelten, yöneltici gramer, yönelteç parmağı, yönelteç dingili, yönelmeli tümleç, yönelik bağdeğer, yinelgen bağıntı, yinelge ilintisi, yineleyici bilgi, yinelenmiş resim, yinelenim kuşağı, yinelenen deneme, yinelenen başlık, yinelenen altlık, yinelemeli süreç, yinelemeli kurgu, yinelemeli çözüm, yinelemeli basım, yineleme yöntemi, yineleme olanağı, yatay yeryönelim, ...

15 harfli

tüneldeki yılan, kılsal dinelgen, yumuşak keneler, yöneltme çubuğu, yöneltilik hali, yöneltili türev, yöneltici teker, yönelti açıları, yönelteç kutusu, yönelteç kovanı, yönelteç kemeri, yönelteç göbeği, yönelteç borusu, yönelteç bacası, yöneliş simgesi, yinelgen izerge, yinelemeli dizi, yineleme yasası, yineleme sayısı, yineleme kuramı, yedi kimesneler, ...

14 harfli

yürek iğnelemi, yürek genelimi, yöneltici soru, yönelme durumu, yönelim etkisi, yineli indirim, yineli güvence, yinelgen tanım, yineleyebilmek, yineletebilmek, yinelenebilmek, yinelemeli tuş, üye yinelemesi, Trichinellidae

13 harfli

genel bağıntı, yük yönelteci, yöneltme fişi, yöneltebilmek, yönelme grubu, yönelik yayın, yinelgen küme, yineleyebilme, yineletebilme, yinelenebilme, yeşil bonelya, yandak çeneli, vişneli ekmek, üçgenel biçme, uzaysal panel, trişinellozis

12 harfli

genel Türkçe, genel başkan, Zeynelabidin, zaman tüneli, yöneltebilme, yönelme hâli, yönelebilmek, yönel çarpım, yineligözler, yineleme eki, yere yönelim, tünel geçmek, tünel etkisi

11 harfli

ödeme öneli, operasyonel, yöneltilmek, yönelmişlik, yönelebilme, yöneldürmek, yinelemesiz, yapay panel, tünel fırın, Trichinella

10 harfli

genel tüze, embriyonel, yöneltmeli, yöneltilme, yönelimsel, yineleyici, yineletmek, yinelenmiş, yinelenmek, yinelemeli, yeryönelim, yerineleme, yelyönelim

9 harfli

Zeytineli, Zeyneller, yönnelmek, yöneltmek, yöneltimi, yöneltici, yönelmeli, yineleyiş, yineletme, yinelenme, yineleniş, yinelenim, yinelemek, yeğnelmek, viranelik

8 harfli

Zeynelli, zennelik, yünelmek, yöneltme, yöneltim, yöneltik, yönelteç, yönelmek, yonelmek, yineleme, yénelmek, vişnelik, veznelik

7 harfli

yunelge, yönelti, yönelme, yöneliş, yönelim, yönelik, yönelge, yönelek, yinelem, yerinel, Vişneli, vilanel, ünelmek, Uygunel

6 harfli

Zeynel

5 harfli

şinel, zinel, Yenel, tünel

(e,l,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
9 iğneli yazıcı İng. 9-pin printer
abalone Osm. denizkulağı

Bir tür deniz yumuşakçasının içi sedefli yassı kabuğundan elde edilen ve önemli notaların

abanabilme

a. Abanabilmek işi.

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abanozgiller

ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.


Osm
Kelime Motoru