nalça

nalça Ar. na¤l + Far. -çe

a. 1. Ayakkabıların altına çakılan demir. 2. Nal.


nalça

Devede boynun şişmesine neden olan hastalık.

I) Yarımay biçiminde ayakkabı ökçe demiri. (Gölbaşı *Çankaya -Ankara; -Bursa)

II) Bir namazlık deseni. (Saçıkara *İslahiye -Gaziantep)


nalça ile benzer kelimeler

nalça boğmak

Nalça şeklinde gerdanlık


"nalça" karakter analizi

  • nalça, 5 karakter ile yazılır.
  • n harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'n', 'a', 'l', 'ç', 'a', şeklindedir.
  • nalça kelimesinin tersten yazılışı ' açlan' diziliminde gösterilir.

(a,l,n,ç) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zaman çekerliği

bk. Çekerlik.

zaman çalışması
İng. time study

Bir işçinin, bir işi belli koşullar altında ve belli bir başarım düzeyinde tamamlaması içi

yanıçlanık
Fr. Vicié, ée
yanıçlama
Fr. Viciation
yanaşık açılım
İng. asymptotic expansion

nalça - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
n1
a1
l1
ç4
a1
Toplam puan değeri8