naher

naher

bk. nahır


"naher" karakter analizi

  • naher, 5 karakter ile yazılır.
  • n harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'n', 'a', 'h', 'e', 'r', şeklindedir.
  • naher kelimesinin tersten yazılışı ' rehan' diziliminde gösterilir.

(a,e,h,n,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Yukarıcihanbey

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

tımarhane
Far. t³m¥r + ¬¥ne

a. (tımarha:ne) Akıl hastanesi: “Hapishane yarı dir, hiç şaşmayın.” -<

terkiphane
Ar. terk³b + Far. ¬¥ne

a. (terkipha:ne) ed. esk. Terkibibentte vasıta beytinden önceki bey

merahlanmak

Endişe etmek

Haticepınar

Kahramanmaraş ili, Tanır bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

naher - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
n1
a1
h5
e1
r1
Toplam puan değeri9