ME ile biten kelimeler

ME ile biten veya sonunda ME olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ME ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sınırlı olmayan küme, eksicik ışınlı delme, zıvanalı birleştirme

19 harfli

yol bağlantılı küme, öğretmen yetiştirme, heyecanlandırabilme, finansal derinleşme, belgelendirilebilme, zorunlu izlenceleme, Zincirsi perçinleme, zıt anlamlı ikileme

18 harfli

ikincil filizlenme, eş anlamlı ikileme, doğrudan dengeleme, B- mod görüntüleme, apozisyonal büyüme, zincirleme tepkime

17 harfli

tümel sıralı küme, yargılı örnekleme, kimyasal çöktürme, basitleştirebilme, ayırıcı çözümleme, Zikzak perçinleme

16 harfli

taksitlendirilme, fiziksel değişme, fıçıda temizleme, çift menevişleme, borsada erteleme, bağımlılaşabilme, ağırlaştırabilme

15 harfli

tatlandırabilme, salt gereksinme, onamsız görüşme, hissettirebilme, hararetlendirme, zorunlu işletme

14 harfli

yatıştırabilme, yan değiştirme, sinirlenebilme, sabitleşebilme, konulu düşleme, geçerli önerme, çökertilebilme, çekiçleyiverme, bütünletebilme, beğendirebilme, baltalayıverme, arızalanabilme, ağarımsı işeme, ziyadeleştirme, zenginleştirme, zayıflayabilme, zayıflatabilme

13 harfli

sıralanabilme, sevimsizleşme, renkleniverme, maddeleştirme, esmerleştirme, çoktan türeme, çivileyiverme, büyülenebilme, beşşik kertme, berelenebilme, ayıklanabilme, artırılabilme, açıklanabilme, züppeleştirme, zorunlu ödeme, zorla yürütme, zorla besleme, zirai işletme, zindeleştirme, zedeleyebilme

12 harfli

veri derleme, toplatabilme, tekil önerme, sadeleştirme, kayış ekleme, kapsayabilme, hükmedebilme, göçmen kerme, federalleşme, derleyiverme, dağlayıverme, birleşebilme, beşig kerkme, bellenebilme, bağlanıverme, ayak söyleme, zorlayabilme, zorla ilişme, zikredebilme, zıplayabilme, zevklendirme

11 harfli

yetki verme, yaşanabilme, yarım çimme, savunabilme, özlenebilme, öte derilme, öğecikleşme, netleştirme, müzminleşme, kesişiverme, göçmen keme, düşündürtme, deviriverme, dağıtabilme, bunayıverme, bitiriverme, birikebilme, zümrütlenme, züğürtleşme, ziyadeleşme, zincirlenme, ...

10 harfli

silkelenme, nöbetleşme, işaretleme, görüştürme, eğretileme, düzeltilme, züppeleşme, züğürtleme, zombileşme, zindeleşme, zincirleme, zimmetleme, zikredilme, zenginleme, zencirleme, zehirletme, zehirlenme

9 harfli

Yeniçeşme, yanabilme, sivriltme, seçebilme, madikleme, kovabilme, kan işeme, giyiverme, ekşitleme, deyişleme, büzekleme, biletilme, azledilme, akçakesme, ziftlenme, zeyilname, zevklenme, zehirleme, zedelenme

8 harfli

seyretme, sakiname, köreltme, kavletme, gösterme, genleşme, edinilme, dilsürme, çektirme, zulmetme, zikretme, ziftleme, zemmetme, zehretme, zedeleme

7 harfli

yenişme, zeleşme, yönenme, Müslime, melceme, izletme, işlenme, geçirme, düşleme, deyişme, bezirme, zerzeme, zepleme, zemzeme, zelzeme

6 harfli

yürüme, sümeme, ötüşme, kertme, isteme, indeme, Epreme, bizeme, zeleme

5 harfli

lökme, kıyme, geçme, zimme, zehme

4 harfli

düme

(e,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik eşlem İng. 16 mm release print

Sinema 16 mm'den daha büyük ya da daha küçük bir boydaki filmden çıkarılmı

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
35 mm`lik eşlem İng. 35 mm release print

Sinema 35 mm'den daha küçük ya da daha büyük boydaki filmden çıkarılmış 35

3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

AB iletişim ağı İng. EU communications network Fr. UE réseaux de communication
Kelime Motoru