KEN ile biten kelimeler

KEN ile biten veya sonunda KEN olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ken sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. ken TDK anlamını görüntüle

KEN ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

olasılıksal değişken, nitel kukla değişken, kukla içsel değişken, katı dışsal değişken, ikili nitel değişken

19 harfli

süperiyonik iletken, önkeştiren değişken, log-normal değişken, kesintisiz değişken

18 harfli

saptanmış değişken, öndeyilen değişken, önceleyen değişken, kesintili değişken

17 harfli

bağlayan değişken, uyargan-tepretken, tesadüfi değişken, sınırlayıcı etken, seçkisiz değişken, sansürlü değişken, öndeyici değişken

16 harfli

şaka maka derken, sürekli değişken, sözeden değişken, sırası gelmişken, serbest değişken, rasgele değişken, koşullu değişken, ilgisiz değişken

15 harfli

yarasacil tiken

14 harfli

yabani akdiken, vekil değişken, sağır değişken, periksel öyken, nitel değişken, nicel değişken, kukla değişken, kimyasal etken, katodik tepken

13 harfli

üstün iletken, tahtalıçerken, stok değişken, söyleyüdürken, solucan döken, kındığa çeken, kadıbaş tiken, ikincil köken

12 harfli

yol yakınken, yarı iletken, topuklutiken, şeşedururken, sütmük söken, suymuk söken

11 harfli

yelsiletken, yelli tiken, yavşançeken, yarıiletken, yaprakdöken, yaprakbüken, toz eritken, sulu sepken, sözde etken, sıvık döken, pupa yelken, ortak etken, nöral diken, kayış çeken, karga büken

10 harfli

Pirinçeken, üst bitken, teberrüken, şeritdöken, samandöken, sakaldöken, Sabanbüken, palantöken, palandöken, özel etken, ön öğütken, ömür söken, ölmezdiken, müttefiken, müştereken, kurt döken, kızılöyken, Kazıksöken, kayışçeken, kargabüken

9 harfli

yerleşken, titreşken, taş söken, seyirtken, seğirtken, sarıdiken, palatöken, Ortasöken, kül töken, kurtdöken, köpürtken, kıl döken, karatiken, karadiken, kan söken, ilikçeken

8 harfli

mantıken, yürükken, Yünbüken, Yönetken, yemişken, yelikken, üsbitken, tühmeken, töymeken, töhmeken, töğmeken, Terdöken, şardöken, sepişken, pestüken, naldöken, nalçeken, mevleken, kültöken, küldöken, körtiken, ...

7 harfli

yeleken, üretken, tömeken, suçeken, sileken, serpken, pileken, önetken, öğütken, otsöken, nöreken, meliken, maroken, küreken, kureken, köveken, köreken, keleken, itişken, işetken, istiken, ...

6 harfli

yelken, terken, tepken, temken, telken, şebken, süsken, sirken, serken, sepken, Ötüken, mesken, merken, melken, manken, künken, küçken, kösken, konken, kimken, kevken, ...

5 harfli

yeken, ürken, Ülken, üçken, tüken, tiken, şiken, Söken, öyken, övken, ötken, örken, öğken, liken, köken, koken, keken, itken, isken, irken

4 harfli

öken

(e,k,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abanıvermek

(-e) (abanı'vermek) Ansızın, çabucak abanmak.

abannemek

1. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. 2. Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

ABD kongresi İng. US Congress Fr. Congrès des Etats-Unis d'amerique
abdominal diken Lat. abdominal spina

Balık vücudunun karın bölgesinde yer alan bir diken.

abezan olmak

Sersemlemek, şaşalamak.

Kelime Motoru